Przez posługę Księdza Biskupa Piotra Turzyńskiego młodzież naszej parafii przyjęła sakrament bierzmowania. Do sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej przystąpiło dwadzieścia pięć osób.

 

 

 

Ksiądz Biskup zachęcił młodzież, aby przyjmując sakrament bierzmowania zobowiązali się do dawania świadectwa życia chrześcijańskiego. Zwrócił uwagę na trzy ważne wydarzenia, które kształtują nas jako chrześcijan. Zesłanie Ducha Świętego na apostołów w wieczerniku. Przeżywany przez Polskę Jubileusz Chrztu, bowiem wtedy otrzymaliśmy pomoc Ducha Świętego i to wydarzenie zapoczątkowało kształtowanie się naszej kultury i tożsamości, zarówno chrześcijańskiej, jak i państwowej. Wołanie św. Jana Pawła II podczas pierwszej pielgrzymki do Polski w roku 1979: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Aby Duch Święty przemieniał każdego z nas, a szczególnie młodzież, która przystąpiła do sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej i przyjęła dary Ducha Świętego.