Grupa dwudziestu osób wraz z Księdzem Proboszczem udała się na rejonowy Dzień Chorego do Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Błotnicy. Od lat ten dzień związany jest z uroczystościami rocznicowymi koronacji Cudownego Obrazu, której dokonał 21 sierpnia 1977 roku kardynał Karol Wojtyła.
Po drodze nawiedziliśmy groby kapłanów, którzy pracowali w naszej parafii: w Jedlińsku grób ks. Czesława Jeromina i w Błotnicy grób ks. Jana Jarosińskiego.