Dzieci i młodzież, którzy w czasie wakacji przeżywały rekolekcje oazowe wzięły udział w Powakacyjnym Dniu Wspólnoty Ruchu Światło-Życie i Służby Liturgicznej Ołtarza, który odbył się w Sanktuarium Matki Bożej Miłosierdzia w Skarżysku-Kamiennej. W spotkaniu tym uczestniczyło prawie tysiąc osób (z naszej parafii ponad dwadzieścia). Wszyscy dziękowali Bogu za czas wakacji, a szczególnie za spotkanie się w tym czasie z Bogiem i bliźnim podczas turnusów oazowych. Ksiądz Biskup Henryk Tomasik podkreślił, że ci młodzi chrześcijanie są piękną ikoną młodego Kościoła, i to na nich spoczywa odpowiedzialność za przyszłość chrześcijaństwa w Polsce. Podczas uroczystej Mszy świętej sześcioro animatorów zostało wyróżnionych krzyżem animatorskim, wśród nich także nasz parafianin: Kamil Mularski. Cieszymy się tym wyróżnieniem, jak i tym, że w czasie tych wakacji z naszej parafii na rekolekcje oazowe wyjechało dwadzieścia cztery osoby.