"Wierni zmarli powinni otrzymać pogrzeb kościelny, zgodnie z przepisem prawa" (kan. 1176 §1).

"Pogrzeb kościelny, w którym Kościół wyprasza duchową pomoc zmarłym, okazuje szacunek ich ciału i równocześnie żywym niesie pociechę nadziei, należy odprawić z zachowaniem przepisów liturgicznych" (kan. 1176 §2).

"Kościół usilnie zaleca zachowanie pobożnego zwyczaju grzebania ciał zmarłych. Nie zabrania jednak kremacji, jeśli nie została wybrana z pobudek przeciwnych nauce chrześcijańskiej" (kan. 1176 §3).

"Nabożeństwo pogrzebowe za każdego wiernego winno być z reguły odprawione w jego własnym kościele parafialnym" (kan. 1177 §1).

"Każdy jednak wierny albo ci, do których należy troska o pogrzeb zmarłego, mogą wybrać inny kościół na pogrzeb, za zgodą tego, kto nim zarządza, i po zawiadomieniu własnego proboszcza" (kan. 1177 §2).

Prawo kościelne mówi, że niektórym osobom należy odmówić pochówku chrześcijańskiego. W Kodeksie Prawa Kanonicznego wymienione są trzy kategorie takich osób. Są to:
- notoryczni apostaci, heretycy i schizmatycy;
- osoby, które wybrały spalenie swojego ciała z motywów przeciwnych wierze chrześcijańskiej;
- inni jawni grzesznicy, którym nie można przyznać pogrzebu bez publicznego zgorszenia wiernych.
Dlaczego? Dlatego, że jak czytamy w Katechizmie "posługa Kościoła powinna jasno wyrażać rzeczywistą łączność ze zmarłym..." (KKK 1684).
"Pozbawienie pogrzebu zawiera w sobie także odmowę odprawienia jakiejkolwiek Mszy świętej pogrzebowej" (kan. 1185).

Wymagane dokumenty do pogrzebu chrześcijańskiego:
- akt zgonu
- zaświadczenie o przyjętych przed śmiercią sakramentach (sakrament pokuty, Eucharystii, namaszczenia chorych).

Po śmierci, nawet jeśli pogrzeb ma odbyć się w innej parafii, powinniśmy zgłosić ten fakt w kancelarii parafialnej, aby uzyskać pozwolenie na pogrzeb poza parafią.