7 sierpnia – XIX Niedziela w ciągu roku


  1. Zachęcamy do włączenia się w duchowe pielgrzymowanie. Zapraszamy codziennie na Mszę świętą o godz. 19:00, po niej na adorację Najświętszego Sakramentu i Apel Jasnogórski. W ten sposób łączymy się z pątnikami z naszej parafii, którzy pielgrzymują w grupie nr 20 Pieszej Pielgrzymki Radomskiej na Jasną Górę.
  2. W sobotę w Drożankach nabożeństwo fatimskie o godz. 18:00.
  3. Intencja do modlitwy na sierpień dla Kół Żywego Różańca: modlimy się o trzeźwość w naszych rodzinach i w naszej ojczyźnie.
  4. W poniedziałek 15 sierpnia, w Uroczystość Wniebowzięcia NMP dożynki parafialne podczas Mszy świętej o godz. 12:00.
  5. Trwajmy na modlitwie o pokój na Ukrainie i nawrócenie Rosji.
  6. Wszystkich parafian pozdrawiają pielgrzymi. W naszej grupie nr 20 pielgrzymuje ponad sto dwadzieścia osób. Pielgrzymi dziękują za modlitwę, za wsparcie duchowe i materialne. Codziennie w modlitwach wspominają całą parafię, a szczególnie pielgrzymów duchowych. Dziś pielgrzymują z Zaborowia do Huty. Mają do pokonania 19 kilometrów.