Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę


Już po raz trzydziesty drugi wyruszyła z naszej parafii na pielgrzymi szlak Grupa nr 20. Hasłem tegorocznej pielgrzymki są słowa: „Idźmy z Maryją w pokoju Chrystusa”. Dlatego spotkanie z Maryją na pątniczym szlaku rozpoczęło eucharystyczne spotkanie z Jezusem. Uroczystej Mszy świętej w naszym kościele przewodniczył pochodzący z Kuczek ks. bp Paweł Socha (obecnie emerytowany biskup pomocniczy diecezji zielonogórsko-gorzowskiej) i pobłogosławił wszystkim pielgrzymom na drogę. Razem z nim Mszę świętą sprawowali księża proboszczowie, których parafianie pielgrzymują w grupie nr 20 – ks. Wiesław Kudła z parafii św. Józefa Oblubieńca NMP w Kuczkach, ks. Zbigniew Skorża z parafii Miłosierdzia Bożego w Goździe i ks. Tomasz Waśkiewicz z parafii św. Andrzeja Boboli w Małęczynie. W homilii Przewodnik ks. Mariusz Morawski zachęcił aby w pełni otworzyć się na działanie Boże przemieniając swoje ludzkie myślenie na myślenie Boże.
Po Mszy świętej grupa wyruszyła na pielgrzymi szlak odprowadzona przez ks. Biskupa i księży Proboszczów.
Pielgrzymi w ciągu dziewięciu dni mają do pokonania 210 kilometrów. 13 sierpnia razem z całą pielgrzymką radomską staną przed tronem Matki Bożej Jasnogórskiej, aby Jej otworzyć swoje serce i to, co w nim przez dziewięć dni niosą zmagając się z ludzkimi słabościami, a napełniając się Bożym duchem.

W pierwszy dzień (piątek, 5 sierpnia) pokonaliśmy dwudziestojednokilometrową trasę z Kuczek-Kolonii do Parznic, gdzie z wielką i nie do opisania życzliwością zostaliśmy ugoszczeni na nocleg w tamtejszej szkole. Mieszkańcy Parznic nie tylko przyjęli nas na nocleg, ale jeszcze poczęstowali wszystkich pielgrzymów pyszną kolacją. Dzień zakończyliśmy radosnym wieczorem pogodnym i modlitwą Apelu Jasnogórskiego.

Drugi dzień (sobota, 6 sierpnia) rozpoczęliśmy od Mszy świętej przed budynkiem szkoły, w której uczestniczyli licznie przybyli mieszkańcy Parznic. Następnie wyruszyliśmy w drogę, podczas której odwiedził nas ks. Grzegorz Zieliński. W wygłoszonej konferencji wprowadził nas w tematykę tegorocznej pielgrzymki, a więc czym dla nas jest uczestnictwo w Eucharystii. Miłą niespodzianką na zakończenie dnia było spotkanie z geologami z PAN-u, którzy w tym rejonie prowadzą badania, a nocują w tym samym miejscu, co my. Opowiadali o swojej pracy odkrywając miejsca, gdzie wydobywano i przetwarzano krzemień około trzynastu tysięcy lat temu.

Trzeci dzień (niedziela, 7 sierpnia) naszego pielgrzymowania to dwudziestokilometrowa droga z Zaborowia do Huty. Podczas niej rozważaliśmy, czym dla nas jest uczestnictwo we Mszy świętej i jak wielkie znaczenie mają obrzędy wstępne. Dziś była niedziela, więc siostry posługujące przy kuchni polowej (na pielgrzymce wszyscy zwracamy się do siebie: Bracie, lub Siostro) również uznały, że był tu wyjątkowy dzień, więc obiad był dwudaniowy – tradycyjnie po polsku rosół i na drugie danie: kotlet mielony z ziemniakami. Dziś na zakończenie dnia (w tym miejscu już jest to nasza kilkuletnia tradycja) w kościele parafialnym w Hucie modliliśmy się za naszych bliskich zmarłych, szczególnie pamiętając o pielgrzymach, którzy pielgrzymowali w grupie nr 20.

Czwartego dnia (poniedziałek, 8 sierpnia) etap z Huty do Kamiennej Woli liczył 27 kilometrów. Szczególnym akcentem tego dnia był wieczór patriotyczny, podczas którego wspólnie śpiewaliśmy pieśni i piosenki patriotyczne oraz recytowaliśmy poezję patriotyczną. Na zakończenie podczas Apelu Jasnogórskiego modliliśmy się w intencji naszej ojczyzny – Polski.

Piątego dnia (wtorek, 9 sierpnia) przemaszerowaliśmy w pątniczej drodze z Kamiennej Woli do Radoszyc. Najpierw w czasie Eucharystii usłyszeliśmy w słowie Bożym przypomnienie, iż jak Maryja, która podzieliła się radością i zaniosła Elżbiecie Boga, tak i my mamy nieść radość ze spotkania z Chrystusem. W czasie drogi gościliśmy ks. Dariusza Sałka, który w wygłoszonej konferencji mówiąc o Dziele Intronizacji Serca Pana Jezusa zachęcał to czczenia w naszym życiu Jezusa, zwłaszcza podczas adoracji Najświętszego Sakramentu. Okazję do tego mieliśmy na zakończenie dnia, kiedy przed Apelem Jasnogórskim w radoszyckim kościele adorowaliśmy Pana Jezusa ukrytego w Eucharystii.

Szóstego dnia (środa, 10 sierpnia) naszej pielgrzymki Mszy świętej w Radoszycach przewodniczył ks. bp Marek Solarczyk. Zaś podczas drogi odwiedził nas i wygłosił konferencję ks. Damian Fołtyn. Tematyka dzisiejszego pielgrzymowania koncentrowała się wokół trzeciej części Mszy świętej – liturgii eucharystycznej. Zakończyliśmy dzień Apelem Jasnogórskim w kościele w Olesznie, gdzie od XVII wieku jest łaskami słynący Obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem.

Siódmy dzień (czwartek, 11 sierpnia) był najdłuższym etapem naszej pielgrzymki. Z Oleszna do Radoszewnicy przeszliśmy 34 kilometry. Rano, podczas Mszy świętej ks. Przewodnik przypomniał nam bardzo ważną prawdę: że dla Boga jesteśmy kim wyjątkowym i możemy nazywać Go naszym Ojcem. Zaś w konferencji usłyszeliśmy, jak wielkim Darem jest dla każdego z nas Eucharystia, którą możemy i powinniśmy przyjmować podczas każdej Mszy świętej, w której uczestniczymy. Na zakończenie dnia pielgrzymi, którzy po raz pierwszy uczestniczą w pielgrzymce zostali uroczyście włączeni w grono pielgrzymów. Miłym dopełnieniem tej radości było wieczorne ognisko i pieczenie kiełbasek.

Ósmego dnia (piątek, 12 sierpnia) do naszej grupy dołączył ks. Marcin Zieliński, by umocnić nas słowem Bożym. W czasie Mszy świętej zwrócił uwagę na to, jakie są najważniejsze cechy zgodnej i kochającej się rodziny. Potem, podczas konferencji ukazywał wartość i ważność Mszy świętej w naszym życiu. Na zakończenie dnia ks. Przewodnik dziękował wszystkim za wspólne pielgrzymowanie. Szczególnym podziękowaniem zostały objęte osoby, które w jakikolwiek sposób służyły wszystkim pielgrzymom. W podziękowaniach nie zabrakło wdzięczności od pielgrzymów dla ofiarodawców i dobrodziejów naszej grupy pielgrzymkowej – dla wszystkich, którzy wspomagają nas duchowo, lub materialnie.

Dziewiąty dzień (sobota, 13 sierpnia) pielgrzymki rozpoczął się od pysznego barszczu z kuchni polowej, którym prosiliśmy się z samego rana. Następnie wyruszyliśmy na ostatni etap tegorocznej pielgrzymki. Pierwszym ważnym momentem było spotkanie wszystkich grup pielgrzymki radomskiej przed Sanktuarium św. ojca Pio na Przeprośnej Górce. Tam po nabożeństwie poprowadzonym przez ks. bpa Marka Solarczyka udaliśmy się do Sanktuarium Matki Bożej Jasnogórskiej. Bardzo ważnym momentem pielgrzymowania, który na długo zostaje w sercach pątników była modlitwa w kaplicy cudownego obrazu Czarnej Madonny. Pielgrzymka zakończyła się uroczystą Mszą świętą na błoniach jasnogórskich, w której uczestniczyli pielgrzymi z diecezji radomskiej, kieleckiej i włocławskiej.

W całej 44. Pieszej Pielgrzymce Diecezji Radomskiej uczestniczyło 4848 pielgrzymów. W naszej grupie 20 pielgrzymowało 136 osób (o 40 osób więcej, niż w ubiegłym roku). Z parafii kuczkowskiej było 64 pielgrzymów (24 osoby więcej, niż w ubiegłym roku). Z Małęczyna 23 osoby, z Gozdu 14 osób oraz 35 osób z innych parafii. Trzydzieści jeden osób w tym roku pielgrzymowało po raz pierwszy. Była też bardzo duża liczba dzieci, zdecydowanie większa, niż w ubiegłych latach.

trasa pielgrzymki

zdjęcia