Spotkanie pielgrzymów


Pielgrzymi Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę grupy nr 20 zgromadzili się w niedzielę 4 września na spotkaniu popielgrzymkowym. Rozpoczęło się ono od Mszy świętej sprawowanej w intencji Dobrodziejów i Ofiarodawców pielgrzymki, dzięki którym łatwiej było znieść trudy pielgrzymowania. Modlitwa jest najlepszym podziękowaniem, dlatego też oprócz tego, że codziennie w czasie pielgrzymowania pielgrzymi modlili się za nich, to również po skończonej pielgrzymce pamięć o ich dobroci nie ustała.
Po Mszy świętej pielgrzymi spotkali się przy ognisku, podczas którego oprócz pieczenia kiełbasek był czas na wspomnienia pielgrzymkowe i plany na przyszłoroczną pielgrzymkę, która rozpocznie się 5 sierpnia 2023 rok Mszą świętą w naszym kościele. zdjęcia