Wybrani, aby służyć


Do tego dnia przygotowywali się od dłuższego czasu. Chodzili na spotkania formacyjne i przyglądali się liturgii od strony prezbiterium. Teraz przyszła kolej na nich, aby założyć komżę i służyć przy ołtarzu.

Nowi ministranci na tle ołtarza głównego z wizerunkiem św. Józefa, patrona naszej parafii

W Niedzielę Miłosierdzia Bożego (7 kwietnia 2024) na Mszy o godz. 1200 odbyło się włączenie trzech kandydatów do grona ministrantów. Przed ołtarzem, trzymając na rękach komże, stanęli: Daniel Kaczor, Marcel Kozłowski oraz Antoni Żaczek. Każdemu z nich towarzyszył patron, czyli starszy ministrant, którego wcześniej sobie wybierali.

Od tamtej chwili mogą zakładać komżę i służyć przy ołtarzu, ale bycie ministrantem to nie tylko liturgia. Jak przypomniał ks. proboszcz, ministrant służy Bogu, więc ma być przykładem dla innych. Pismo Święte Nowego Testamentu pomaga poznać Pana Boga, któremu się służy i przez to lepiej Mu służyć.

Ks. Michał stoi razem z nowymi ministrantami
Ks. Michał Pietrzyk z ministrantami (od lewej):
Marcel Kozłowski, Antoni Żaczek oraz Daniel Kaczor.

Cieszymy się obecnością chłopaków, którzy chcą się angażować w życie naszej parafii. Życzymy im także wielu łask Bożych płynących ze służenia Panu Jezusowi przy ołtarzu. Chwała Panu!