Podczas kolejnej akcji poboru krwi przy naszym kościele tym bezcennym darem podzieliło się dwadzieścia siedem osób, w tym trzy osoby uczyniło to po raz pierwszy. Zebrano ponad dwanaście litrów krwi.