Dziś wyruszyła XXXIX Piesza pielgrzymka Diecezji Radomskiej na Jasną Górę. Wśród pątników są także pielgrzymi z naszej parafii, którzy razem z mieszkańcami Małęczyna i Gozdu tworzą Grupę nr 20. To już 27. pielgrzymka tej grupy, a przewodniczy jej już po raz 4. ks. Mariusz. W czasie ośmiu dni rekolekcji w drodze pielgrzymi będą rozważać co znaczy być chrześcijaninem w dzisiejszym świecie, bowiem hasło tegorocznej pielgrzymki brzmi: "Idźcie i głoście". Jest to też dziękczynienie Matce Bożej za objawienie się 100 lat temu w Fatimie i 140 lat temu w Gietrzwałdzie, a także za trzysetną rocznicę koronacji Obrazu Jasnogórskiego. zdjęcia

niedziela - dzień I
Po Mszy świętej na placu przy Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu wyruszyliśmy na pątniczy szlak. Dziś był najkrótszy odcinek z całej pielgrzymki - przeszliśmy z Radomia do Orońska 16 kilometrów. Choć krótki dzień pielgrzymkowy, to obfitował w miłe wydarzenia. Najpierw zaangażowani zostaliśmy do nagrania ścieżki dźwiękowej do filmu "Klecha" (opowiadającym o wypadkach radomskich z czerwca 1976 roku i o ks. Romanie Kotlarzu, który zastał zamordowany przez służbę bezpieczeństwa po tych wydarzeniach). Mieliśmy do zaśpiewania całą grupą jedną z piosenek pielgrzymkowych, która w tamtych czasach była bardzo popularna na pątniczym szlaku. Po południu zaś odwiedził naszą grupę dyrektor pielgrzymki, ks. Mirosław Kszczot. Przypomniał nam istotę pielgrzymowania oraz rocznice, które przeżywamy podczas tegorocznej pielgrzymki. Największą zaś radością dzisiejszego dnia były odwiedziny ks. Jacka Marchewki, który przed laty tworzył naszą grupę i przez kilka lat w niej pielgrzymował, obecnie zaś pracuje duszpastersko w Stanach Zjednoczonych.

poniedziałek - dzień II
Tematem dzisiejszego dnia były słowa: "Chrzest - powołanie do misji". Podczas Mszy świętej rozważaliśmy scenę zwiastowania i rozważaliśmy, że Bóg przychodzi do nas w każdym czasie, a naszym zadaniem jest ten czas odkryć. Natomiast podczas konferencji w drodze przypomniane nam zostało, że sakrament chrztu, który przyjęliśmy jako dzieci wzywa nas do misji - świadectwa w dojrzałym życiu, by móc odkryć i ukazywać innym przychodzącego Chrystusa. W drugim dniu również uczestniczyliśmy w zdjęciach do filmu "Klecha", tym razem już w drodze pielgrzymując w grupie. I tak dotarliśmy do Huty przemierzając 27 kilometrów marszu w ciągu całego dnia. Zakończeniem dnia pielgrzymkowego była adoracja Najświętszego Sakramentu i modlitwa Apelem Jasnogórskim w kościele parafialnym.

wtorek - dzień III
Dziś z Huty do Kamiennej Woli przemierzyliśmy 27 kilometrów. Zgłębialiśmy dziś temat: "Bierzmowanie - wezwaniem do misji". Pogoda nam dopisuje, droga szybko mija. Radujemy się modlitwą, byciem we wspólnocie, jako jednej rodzinie pielgrzymkowej. Na zakończenie dnia spotkała nas miła niespodzianka, bowiem odwiedził nas Ksiądz Proboszcz Wiesław Kudła, przywożąc ze sobą jak co roku smaczne pączki. Mieliśmy też okazję gościć Pana Wójta Pawła Dziewita. Dzień zakończyliśmy wspólną zabawą na tzw. wieczorze pogodnym i czuwaniem razem z Maryją w godzinie Apelu Jasnogórskiego.

środa - dzień IV
W Sercu Maryi mamy ukojenie, bo Ona ma tam dla nas wszystkich miejsce - usłyszeliśmy dziś w czasie Mszy świętej. A podczas konferencji o tym, że do świadectwa o Chrystusie należy wychowywać się w rodzinie, bo to rodzice są pierwszymi nauczycielami wiary. Z Kamiennej Woli do Radoszyc przemierzyliśmy odległość 20 kilometrów. Po drodze, jak co dzień zostaliśmy nakarmieni pysznym obiadkiem, przygotowanym na kuchni polowej. Dało nam to siły do dalszej wędrówki. Miłą niespodziankę na koniec dnia sprawił nam ks. Jacek Marchewka (założyciel grupy nr 20), który odwiedził nas po raz kolejny.

czwartek - dzień V
Z Radoszyc do Oleszna przeszliśmy 22 kilometry. Nie był to długi odcinek, nawet jeden z krótszych, ale bardzo wymagający. Bowiem dziś aura pogodowa była trudniejsza: upał, gorąco i duszno. Ale przetrwaliśmy i z radością jutro będziemy pielgrzymować dalej. Po Mszy świętej umocnieni błogosławieństwem pasterskim ks. bpa Henryka Tomasika wyruszyliśmy w drogę. I już na początku dnia naszą grupę odwiedził ks. Jacek Kucharski i w konferencji przypomniał nam, czym jest patriotyzm i jak on zakorzeniony jest w Biblii. Potem ucieszył nas swoimi odwiedzinami ks. Zbigniew Skorża, proboszcz z Gozdu. Na zakończenie dnia nasza grupa nr 20 prowadziła dla całej I kolumny pielgrzymki radomskiej Apel Jasnogórski. Usłyszeliśmy jak ważne stoją zadania przed rodzicami w wychowaniu dzieci. O tym mówił w homilii kardynał Karol Wojtyła podczas koronacji obrazu Matki Bożej Pocieszenia w Błotnicy w 1977 roku (w tym roku przeżywamy 40. rocznicę tego wydarzenia). I na podstawie tych słów było oparte rozważanie apelowe, które poprowadził nasz Ksiądz Przewodnik.

piątek - dzień VI
Dzisiejszy etap z Oleszna do Radoszyc był najdłuższy. Przeszliśmy 34 kilometry w upale. Ale daliśmy radę i cieszymy się, że już jesteśmy coraz bliżej Jasnej Góry. Już pojutrze spojrzymy w oblicze Czarnej Madonny. Dziś konferencję głosił nam zaproszony gość - ks. Radosław Kacprzak. A na zakończenie dnia mieliśmy ognisko i uroczyście przyjęliśmy do grona pielgrzymów tych, którzy w tym roku pielgrzymują po raz pierwszy. A takich osób w naszej grupie jest aż trzydzieści trzy.

sobota - dzień VII
Ranek przywitał nas deszczem. Co jednak nas nie zniechęciło do dalszego pielgrzymowania. Po Mszy świętej umocnieni słowem Bożym i Ciałem Chrystusa wyruszyliśmy w drogę na przedostatni dzień pątniczego szlaku. Deszcz nam nie przeszkodził w utrzymaniu radosnej, a jednocześnie modlitewnej atmosfery pielgrzymki. Zwłaszcza, gdy podczas konferencji usłyszeliśmy, że mamy uczyć się dziękować Bogu i cieszyć się nawet z drobnych rzeczy, nawet z tego, co po ludzku wydaje się być dla nas trudne. Przez ostatni etap to my prowadziliśmy całą kolumnę pielgrzymki będąc pierwszą grupą w tej kolumnie. Z Radoszewnicy do Mokrzesza przebyliśmy dziś 24 kilometry.

niedziela - dzień VIII
W ostatni dzień z Mokrzesza do Częstochowy przeszliśmy 21 kilometrów, co daje łączną długość szlaku pielgrzymiego z Radomia na Jasną Górę 191 kilometrów. Na początku dnia zagrzaliśmy się i wzmocniliśmy siły żurkiem ugotowanym w naszej kuchni polowej. Następnie wyruszyliśmy w drogę, by w Mstowie spotkać się ze wszystkimi grupami pielgrzymki radomskiej. Tam po Mszy świętej, umocnieni słowem Bożym i pasterskim błogosławieństwem ks. bpa Henryka Tomasika rozpoczęliśmy ostatni etap pielgrzymki. Czas ten upłynął bardzo szybko, a gdy już byliśmy na Alejach przed klasztorem radości naszej nie było końca. Jednak najważniejszą chwilą było krótkie spojrzenie w oczy Matce w Jej Jasnogórskim Wizerunku. Pielgrzymkę zakończyła uroczysta Msza święta na placu przed klasztorem, w której uczestniczyliśmy razem z pielgrzymką kielecką, włocławską i sosnowiecką.
W 39. Pieszej Pielgrzymce Diecezji Radomskiej uczestniczyło ponad 6300 pielgrzymów, zaś w naszej Grupie nr 20 pielgrzymowało 138 pątników, z naszej parafii 53 osoby.