W parafialnych dożynkach podziękowaliśmy Panu Bogu za chleb powszedni. Najpierw Ksiądz Proboszcz poświęcił przyniesione przez mieszkańców poszczególnych wsi wieńce, a potem ponieśliśmy je w procesji dziękczynnej. W czasie Mszy świętej dziękowaliśmy Bogu za wszelkie dary, które otrzymujemy od Niego każdego dnia, abyśmy jak Maryja mogli wyśpiewywać radosny hymn uwielbienia: Magnificat. zdjęcia