Pielgrzymi, którzy w sierpniu tego roku pielgrzymowali w grupie nr 20 na Jasną Górę spotkali się na ognisku popielgrzymkowym. Był czas na wspomnienia z pątniczego szlaku, czas na plany przyszłorocznej pielgrzymki, a także na konsumpcję upieczonej przez siebie kiełbasy oraz pieczonych w ognisku ziemniaków.