W przedostatni piątek Wielkiego Postu przeżyliśmy Drogę Krzyżową idąc ulicami naszej parafii. Rozważania były oparte na tzw. Biblijnej Drodze Krzyżowej, którą zainicjował w Wielki Piątek 1991 roku św. Jan Paweł II w rzymskim koloseum. Jej stacje oparte są wyłącznie o zdarzenia opisane w Ewangelii, głównie Ewangelii wg św. Marka. W 2007 roku papież Benedykt XVI oficjalnie zatwierdził to nabożeństwo i listę stacji Biblijnej Drogi Krzyżowej. zdjęcia

 

 

Stacje Biblijnej Drogi Krzyżowej:

STACJA I: Jezus kona w ogrodzie oliwnym.
STACJA II: Jezus zdradzony prze Judasza powstrzymuje Piotra od przemocy.
STACJA III: Jezus skazany przez Sanhedryn.
STACJA IV: Piotr zapiera się Jezusa.
STACJA V: Jezus osądzony przez Piłata.
STACJA VI: Jezus ubiczowany i cierniem ukoronowany.
STACJA VII: Jezus obarczony krzyżem.
STACJA VIII: Szymon z Cyreny pomaga nieść krzyż Jezusowi.
STACJA IX: Jezus spotyka kobiety Jerozolimskie.
STACJA X: Jezus ukrzyżowany.
STACJA XI: Jezus obiecuje swe Królestwo dobremu łotrowi.
STACJA XII: Jezus na krzyżu, Matka i uczeń.
STACJA XIII: Jezus umiera na krzyżu.
STACJA XIV: Jezus złożony w grobie.