Wielkanocny Rejonowy Dzień Wspólnoty Ruchu Światło-Życie nasza parafialna wspólnota oazowa przeżyła w parafii pw. Nawiedzenia NMP w Garbatce-Letnisku. Po przywitaniu wszystkich zebranych przez moderatora rejonowego, ks. Mariusza Morawskiego zabawą i okazywaną wspólnie radością przeżyliśmy pierwszy punkt spotkania, który w gronie oazowiczów nazywa się zawiązaniem wspólnoty. Korzystając z ładnej wiosennej pogody odbyło się to w ogrodzie przy plebanii. Następnie przeszliśmy do spotkań w grupach. Rozważaliśmy temat: „Oddanie się Niepokalanej”. Podczas konferencji s. Sylwia Pietryga (ze Zwolenia) wskazała jak wielką rolę w Ruchu Światło-Życie odgrywa Niepokalana i dlaczego właśnie Maryi zawierzył oazę jej twórca, Sługa Boży, ks. Franciszek Blachnicki.
Jak zawsze, najważniejszym punktem tego spotkania była Msza święta, której przewodniczył ks. Konrad Kapcia (z Groszowic), a homilię wygłosił ks. Marcin Cabaj (z Jedlnii-Letniska). Po niej spotkaliśmy się na posiłku, tzw. agapie. Zaś zakończeniem Dnia Wspólnoty było nabożeństwo z zawierzeniem siebie i naszych wspólnot Niepokalanej Matce Kościoła z odczytaniem „Aktu Konstytutywnego Ruchu Światło-Życie”, które poprowadził ks. Marcin Pietras (z Jedlnii).
W Dniu Wspólnoty uczestniczyło 98 osób z siedmiu parafii. Z naszej parafii uczestniczyło 23 osoby, co stanowiło niemal jedną czwartą wszystkich uczestników.