Młodzież z naszej parafii przygotowująca się do bierzmowania wzięła udział w Dniu Bierzmowanych w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia Pani i Królowej Ziemi Radomskiej.
Całość rozpoczęła się od przywitania przez Kustosza Sanktuarium i zawiązania wspólnoty. Potem była konferencja o tym, jak działa Duch Święty w życiu młodego człowieka, pod warunkiem, że otworzymy się na Niego. Podczas spotkania młodzież odwiedził ks. bp Henryk Tomasik, który umocnił młodych słowem pokrzepienia. Na zakończenie młodzi zostali posłani do swoich parafii, rodzin i szkół, aby zaświadczyć o sile Ducha Świętego, który zstąpi na nich w sakramencie bierzmowania.