Rok 2018 dla naszej Ojczyzny był wyjątkowy, bowiem był to rok Jubileuszu stu lat odzyskania niepodległości. Radowaliśmy się i dziękowaliśmy Bogu, że po stu dwudziestu latach niewoli Polska znów pojawiła się na mapie świata.
W naszej parafii szczególnym wydarzeniem była wizytacja kanoniczna księdza biskupa Piotra Turzyńskiego, która miała miejsce w maju. W czerwcu razem z naszym proboszczem księdzem Wiesławem Kudłą dziękowaliśmy za czterdzieści lat jego kapłaństwa, zaś w lipcu świętowaliśmy sześćdziesiątą rocznicę święceń kapłańskich pochodzącego z naszej parafii księdza biskupa Pawła Sochy.
W tym roku w naszej parafii czterdzieści pięcioro dzieci przyjęło chrzest święty. Dwadzieścia siedmioro dzieci po raz pierwszy zjednoczyło się z Chrystusem w Komunii świętej. Osiemnaścioro młodych umocniło swoją wiarę w sakramencie bierzmowania. Zostało pobłogosławionych osiemnaście małżeństw. Dwadzieścia jeden osób zakończyło ziemski żywot.

Nasza strona internetowa w tym roku miała 68098 odwiedzin, to ponad sześć tysięcy więcej niż w roku ubiegłym. Najwięcej wejść było w sierpniu - ponad czternaście i pół tysiąca. Rekordową liczbę odsłon zanotowaliśmy 14 sierpnia (ponad półtora tysiąca). Zaś od początku istnienia strony rekordowym dniem był 14 sierpnia 2015 roku, w którym na naszą stronę było 3194 wejścia. Jak łatwo można się domyślić, ma to związek z umieszczeniem na naszej stronie zdjęć z pieszej pielgrzymki na Jasną Górę.