Młodzież przygotowująca się do bierzmowania przeżyła trzydniowe rekolekcje ewangelizacyjne w Domu Rekolekcyjnym Ruchu Światło-Życie "Betania" w Pionkach. Prowadził je ks. Krzysztof Dukielski (moderator diecezjalny Ruchu Światło-Życie) razem z ks. Mariuszem Morawskim oraz animatorami z oazy. Z naszą młodzieżą w rekolekcjach uczestniczyła też młodzież z Zakrzewa wraz z ks. Kamilem Kowalskim. Młodzi poprzez modlitwę, radość i zabawę na nowo starali się odkryć kim jesteśmy dla Pana Boga; że jesteśmy Jego wyjątkowym stworzeniem i zawsze dla Niego jesteśmy najważniejsi.

Rekolekcje te miały na celu otworzenie ich na Boga i na siebie nawzajem i zachęcenie do trwania przy Chrystusie i dawania świadectwa swoim codziennym życiem po przyjęciu sakramentu bierzmowania - sakramentu umocnienia w wierze.
Pierwszego dnia, po przyjeździe i rozlokowaniu w pokojach rozpoczęliśmy rekolekcje zabawą. Potem był czas na spotkanie z Jezusem podczas adoracji Najświętszego Sakramentu i spojrzenie w odbicie piękna Bożego stworzenia. Błogosławieństwo zakończyło pierwszy dzień rekolekcji.
Pokrzepieni nocnym spoczynkiem wstaliśmy by rozpocząć kolejny dzień poznawania siebie i swoich relacji z kochającym nas Ojcem. Był czas na konferencję, spotkanie w grupach, namiot spotkania. Oczywiście najważniejszym puntem była Msza święta, podczas której zatrzymaliśmy się nad prawdą, ile Bóg dla nas zrobił i czego od nas za to oczekuje. Wszystkie treści tego dnia prowadziły nas do stwierdzenia, że jesteśmy dla Boga kimś wyjątkowym. Podobnie jak pierwszego dnia zakończyliśmy dzień wspólną zabawą i spotkaniem z Jezusem w adoracji. Wpatrując się w Najświętszy Sakrament mogliśmy głośno wyznać, że Jezus jest naszym Panem i jedynym Zbawicielem.
Zakończeniem rekolekcji była uroczysta niedzielna Msza święta, w której uczestniczyli razem z kandydatami do bierzmowania ich rodzice. Ksiądz Krzysztof pobłogosławił młodzieży i zachęcił, aby nigdy nie wstydzili się tego, że są dziećmi Bożymi, byli z tego dumni i każdego dnia dawali o tym świadectwo. Dla nich był to czas wyjątkowy i szczególny, który na pewno na długo pozostanie w ich pamięci. Miejmy też nadzieję, że umocni w nich świadomość bycia chrześcijaninem. zdjęcia