W odpust ku czci św. Izydora Oracza modliliśmy się za rolników. Najpierw jednak razem z Publiczną Szkołą Podstawową w Kuczkach-Kolonii świętowaliśmy 11. rocznicę nadania jej Imienia i poświęcenia sztandaru szkoły. W tym dniu szkoła w Kuczach otrzymała Patrona - św. Jana Pawła II.
Obydwu uroczystościom przewodniczył ks. Krzysztof Dukielski, Moderator Diecezjalny Ruchu Światło-Życie. Dzieciom, młodzieży i wszystkim tworzącym społeczność szkoły zwrócił uwagę jak cenna jest postać św. Papieża, a przypominając ważne i niekiedy bolesne wydarzenia z jego życia zaznaczył jak istotne było już od lat dziecięcych oddanie się w opiekę Matce Bożej i jak wielką rolę w jego życiu pełniła modlitwa.
Ukazując zaś osobę św. Izydora zachęcał, aby jego wzorem modlitwa i polecanie się trosce Boga było naszą codziennością. Wtedy będziemy mogli doświadczać, podobnie jak nasz Patron, cudów w naszym życiu.