Przeżywaliśmy dziś doniośle Mszę świętą z błogosławieństwem prymicyjnym ks. Kamila Gregorczyka. Ksiądz Kamil całe dzieciństwo spędził w Wojsławicach. Obecnie jest kapłanem diecezji łódzkiej, gdzie przez posługę ks. bpa Grzegorza Rysia 26 maja bieżącego roku przyjął święcenia kapłańskie.
"Dziękujemy Bogu za dar kapłaństwa ks. Kamila, Pan Bóg powołuje, posyła, tutaj wszystko się zaczęło" - tymi słowami księdza Neoprezbitera przywitał ks. Proboszcz. W homilii wspomniał zaś, że człowiek odpowiadając na głos Boga, który zawsze jest tajemnicą powołania, staje się uczniem Chrystusa, który korzystając z daru kapłaństwa, jest zobowiązany, by dzielić się nim ze wszystkimi.
Po uroczystej liturgii były życzenia między innymi od mieszkańców Wojsławic oraz od kolegów i koleżanek z klasy. Po życzeniach ks. Kamil udzielił indywidualnie każdemu błogosławieństwa prymicyjnego obdarowując pamiątkowym obrazkiem prymicyjnym.