Już po raz 9. w Radomiu odbył się Apel Młodych, w którym z naszej parafii wzięło udział ponad trzydzieścioro młodzieży razem z ks. Mariuszem. Przyświecało mu hasło: "Jezus żyje!". Apel rozpoczął koncert Nieziemskie Granie. Gościem specjalnym spotkania był Jasiek Mela, niepełnosprawny podróżnik i działacz społeczny. Gdy miał 15 lat, zdobył bieguny: północny i południowy w ciągu jednego roku. Podkreślał, że wiele osób pomogło mu i go pokierowało w życiu. Rodzice towarzyszyli mu we wszystkich doświadczeniach i nauczyli go zaufania do Pana Boga, który dla niego jest Przewodnikiem. Apel zakończył się uwielbieniem, które poprowadził zespół księży Jak Najbardziej, i adoracją Najświętszego Sakramentu. W spotkaniu uczestniczyło około 3 tysięcy młodych z całej diecezji.