W gronie pielgrzymów pieszej pielgrzymki na Jasną Górę grupy nr 20 spotkaliśmy się, by jak rodzina podzielić się opłatkiem i złożyć sobie świąteczne życzenia. Nie obyło się też bez wspomnień i oglądaniu zdjęć z minionej pielgrzymki oraz planów na przyszłoroczną pielgrzymkę, która rozpocznie się już za dwieście dwadzieścia jeden dni.