Rok 2019 dla naszej Ojczyzny był rokiem szczególnym. Obchodziliśmy czterdziestą rocznicę pierwszej pielgrzymki św. Jana Pawła II do Polski. Wspominaliśmy też bolesną datę - osiemdziesiątą rocznicę rozpoczęcia II wojny światowej.
W naszej wspólnocie parafialnej szczególnym wydarzeniem była sto dwudziesta rocznica powstania naszej parafii. Przygotowaliśmy się do tego wydarzenia przez misje parafialne, zawierzyliśmy Matce Bożej Częstochowskiej naszą parafię podczas autokarowej pielgrzymki na Jasną Górę. Wydaliśmy też książkę z historią naszej parafii.
W tym roku w naszej parafii dwadzieścia pięcioro dzieci przyjęło chrzest święty. Dwadzieścia sześcioro dzieci po raz pierwszy zjednoczyło się z Chrystusem w Komunii świętej. Trzydzieści czworo młodych umocniło swoją wiarę w sakramencie bierzmowania. Zostało pobłogosławionych dziewięć małżeństw. Trzydzieści sześć osób zakończyło ziemski żywot.

Nasza strona internetowa w tym roku miała 77718 odwiedzin, to ponad dziewięć i pół tysiąca więcej niż w roku ubiegłym. Najwięcej wejść było w sierpniu - ponad osiemnaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt - co daje najwyższą wartość miesięczną od początku istnienia strony. Rekordową liczbę odsłon zanotowaliśmy 14 sierpnia (2260 odsłon) i 15 sierpnia (2052 wejść). Zaś od początku istnienia strony rekordowym dniem był 14 sierpnia 2015 roku, w którym na naszą stronę było 3194 wejścia. Jak łatwo można się domyślić, ma to związek z umieszczeniem na naszej stronie zdjęć i relacji z pieszej pielgrzymki na Jasną Górę.