Czekali, czekali i się doczekali. Dziś dwadzieścia dwoje dzieci przystąpiło do Pierwszej Komunii świętej. Z powodu pandemii i związanych z nią obostrzeń, niemożliwe było zorganizowanie tej uroczystości w maju, jak co roku. Ponieważ też dzieci przez ostatnie trzy miesiące nie chodziły do szkoły, dlatego w tym roku główny ciężar przygotowania duchowego dzieci do tego tak ważnego dla nich wydarzenia, spoczął na rodzicach. Dzieci pięknie przeżyły spotkanie z Jezusem w Eucharystii. Mamy nadzieję, że to dłuższe oczekiwanie sprawi, iż bardziej zapragną częstych spotkań z Bogiem w Komunii świętej.