W tym samym czasie, gdy pielgrzymi zdążali pieszo na Jasną Górę, w kościele codziennie około pięćdziesięcioosobowa grupa parafian razem z ks. Proboszczem gromadziła się, by przeżywać duchową pielgrzymkę. Duchowi pielgrzymi codziennie w ciągu dnia odmawiali Różaniec, Koronkę do Bożego Miłosierdzia, Anioł Pański i wszystkie te same modlitwy, co pątnicy idący pieszo. Zaś wieczorem gromadzili się na Mszy świętej, adoracji Najświętszego Sakramentu i Apelu Jasnogórskim. Podczas tego trwania na modlitwie pielgrzymi duchowi rozważali te same treści, co pielgrzymi idący na pieszo. W ten sposób zawiązała się więź duchowa między pielgrzymami. Przez pierwsze trzy dni razem z pielgrzymami modlił się również ks. bp Paweł. A ostatniego dnia do pielgrzymów duchowych dołączył ks. Mariusz, przewodnik pieszej pielgrzymki z Kuczek - grupy nr 20, który zdążył akurat wrócić z Częstochowy i pozdrowił wszystkich zgromadzonych od pieszych pielgrzymów oraz podzielił się przeżyciami z pieszej pielgrzymki na Jasną Górę, zachęcając jeśli komu siły tylko pozwalają, by w przyszłym roku wziął udział w pieszej pielgrzymce, bowiem jest to nieopisane doświadczenie Boga i bliźniego we wspólnocie.