W Uroczystość Wniebowzięcia NMP, gdy obchodziliśmy setną rocznicę bitwy warszawskiej dziękowaliśmy Bogu i Jego Matce za Cud nad Wisłą. W naszej parafii to także dożynki i dziękczynienie za tegoroczne zbiory. Mieszkańcy poszczególnych wsi przygotowali jak co roku przepiękne wieńce dożynkowe, które poświęcił ks. Proboszcz. zdjęcia