W 42. rocznicę wyboru kardynała Karola Wojtyły na głowę Kościoła katolickiego, świętując XX Dzień Papieski, przed szkołą im. Jana Pawła II w Kuczkach-Kolonii zasadzono Dąb Papieski. W ten sposób cała społeczność szkolna chce upamiętnić 100. rocznicę urodzin naszego Wielkiego Rodaka, a jednocześnie Patrona szkoły – św. Jana Pawła II, aby współczesnym i przyszłym pokoleniom uczniów i nauczycieli przypominał, iż mamy wzrastać i być mocnymi jak dąb, a to za sprawą wskazówek Wielkiego Papieża.

Akt ten miał być dokonany w rocznicę urodzin świętego Papieża (18 maja), jednak wtedy szkoły w całej Polsce były zamknięte z powodu pandemii. Nauka odbywała się zdalnie najczęściej korzystając z internetu. Dziś, gdy już uczniowie wrócili do szkoły i do nauczania stacjonarnego powtórnie podjęta została ta inicjatywa.
Razem z dębem zakopana została „kapsuła czasu”, a w niej pamiątki po naszych czasach, między innymi: zdjęcia grupowe poszczególnych klas i z różnych wydarzeń szkolnych, albumy o św. Janie Pawle II wykonane przez uczniów, zgrane pliki ze strony internetowej szkoły, dyplomy za osiągnięcia uczniów z ostatnich lat oraz list do znalazców kapsuły.
Warto wspomnieć, iż szkoła w Kuczkach-Kolonii przyjęła imię Jana Pawła II 15 maja 2008 roku. Wtedy to bp Zygmunt Zimowski poświęcił sztandar. Od tego momentu postać św. Papieża patronuje uczniom i nauczycielom, którzy starają się nie ustawać w pogłębianiu jego myśli i nauczania. Trzykrotnie szkoła uczestniczyła w Pielgrzymce Rodziny Szkół Jana Pawła II na Jasną Górę, raz w Mazowieckim Zjeździe Szkół im. Jana Pawła II w Warszawie. Sześciokrotnie zorganizowany został Konkurs Wiedzy o św. Janie Pawle II – dwukrotnie szkolny, a czterokrotnie gminny. Co roku świętowany jest październikowy Dzień Papieski oraz majowy Dzień Patrona przypadający w rocznicę poświęcenia sztandaru i nadania imienia szkole.