Do grona ministrantów zostało przyjętych pięciu chłopców z klasy czwartej. Po trzymiesięcznym przygotowaniu ich do Służby Liturgicznej Ołtarza, ks. Proboszcz poświęcił im komże i odebrał od nich przyrzeczenie gorliwej służby przy ołtarzu. Cieszymy się ich decyzją, by służyć Panu Bogu przy ołtarzu i życzymy nieustającej gorliwości w tej służbie. Nowymi ministrantami zostali: Piotr Bińkowski, Michał Korcz, Michał Korcz, Szymon Osowski i Bartek Wójtowicz.