Decyzją ks. bpa Marka Solarczyka nasz kościół parafialny stał się jubileuszowym kościołem stacyjnym w przeżywanym Roku Świętego Józefa.

 

 

W każdą środę podczas Mszy świętej o godz. 18:00 modlimy się za wstawiennictwem św. Józefa i jemu zawierzamy rodziny.

Decyzją Stolicy Apostolskiej w Roku św. Józefa odpust zupełny można uzyskać pod zwykłymi warunkami (sakramentalna spowiedź, Komunia eucharystyczna, wewnętrzne nastawienie do zerwania z przywiązaniem do grzechu i modlitwa zgodna z intencjami ojca świętego) oraz za spełnienie jednego z aktów pobożności:

- półgodzinne rozważanie Modlitwy Pańskiej ("Ojcze nasz") lub udział w dniu skupienia zawierającym rozważanie o św. Józefie,
- spełnienie uczynku miłosierdzia względem duszy lub ciała,
- odmówienie części różańca w rodzinie lub przez narzeczonych,
- codzienne powierzenie swojej pracy opiece św. Józefa i modlitwę za wstawiennictwem św. Józefa za poszukujących pracy i starających się o jej godność,
- odmówienie Litanii do św. Józefa lub innej modlitwy w intencji prześladowanych chrześcijan,
- modlitwę do św. Józefa w: uroczystość św. Józefa (19 marca), wspomnienie św. Józefa Robotnika (1 maja), 19go dnia każdego miesiąca i w każdą środę (dzień poświęcony św. Józefowi).
W szczególny sposób dar odpustu jest rozszerzony na osoby w podeszłym wieku, chorych, umierających i tych, którzy z usprawiedliwionych racji nie mogą wyjść z domu, a którzy odrywając się w duchu od wszelkiego grzechu oraz z intencją wypełnienia, gdy tylko to będzie możliwe, zwykłych warunków, odmówią w domu lub tam, gdzie zatrzymuje ich przeszkoda, modlitwę do św. Józefa i ofiarują z ufnością Bogu boleści i niedogodności własnego życia.