Decyzją ks. bpa Marka Solarczyka nasz kościół parafialny stał się jubileuszowym kościołem stacyjnym w przeżywanym Roku Świętego Józefa.

 

 

W każdą środę podczas Mszy świętej o godz. 18:00 modlimy się za wstawiennictwem św. Józefa i jemu zawierzamy rodziny.

Decyzją Stolicy Apostolskiej w Roku św. Józefa odpust zupełny można uzyskać pod zwykłymi warunkami (sakramentalna spowiedź, Komunia eucharystyczna, wewnętrzne nastawienie do zerwania z przywiązaniem do grzechu i modlitwa zgodna z intencjami ojca świętego) oraz za spełnienie jednego z aktów pobożności:

- półgodzinne rozważanie Modlitwy Pańskiej ("Ojcze nasz") lub udział w dniu skupienia zawierającym rozważanie o św. Józefie,
- spełnienie uczynku miłosierdzia względem duszy lub ciała,
- odmówienie części różańca w rodzinie lub przez narzeczonych,
- codzienne powierzenie swojej pracy opiece św. Józefa i modlitwę za wstawiennictwem św. Józefa za poszukujących pracy i starających się o jej godność,
- odmówienie Litanii do św. Józefa lub innej modlitwy w intencji prześladowanych chrześcijan,
- modlitwę do św. Józefa w: uroczystość św. Józefa (19 marca), wspomnienie św. Józefa Robotnika (1 maja), 19go dnia każdego miesiąca i w każdą środę (dzień poświęcony św. Józefowi).
W szczególny sposób dar odpustu jest rozszerzony na osoby w podeszłym wieku, chorych, umierających i tych, którzy z usprawiedliwionych racji nie mogą wyjść z domu, a którzy odrywając się w duchu od wszelkiego grzechu oraz z intencją wypełnienia, gdy tylko to będzie możliwe, zwykłych warunków, odmówią w domu lub tam, gdzie zatrzymuje ich przeszkoda, modlitwę do św. Józefa i ofiarują z ufnością Bogu boleści i niedogodności własnego życia.

 

Litania do św. Józefa (z nowymi wezwaniami)

Kyrie eleison, Christe, eleison, Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas. - Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, - zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, 
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo, - módl się za nami.
Święty Józefie,
Przesławny potomku Dawida,
Światło Patriarchów,
Oblubieńcze Bogarodzicy,
Opiekunie Odkupiciela,
Przeczysty stróżu Dziewicy,
Żywicielu Syna Bożego,
Troskliwy obrońco Chrystusa,
Sługo Chrystusa,
Sługo zbawienia,
Głowo Najświętszej Rodziny,
Józefie najsprawiedliwszy,
Józefie najczystszy,
Józefie najroztropniejszy,
Józefie najmężniejszy,
Józefie najposłuszniejszy,
Józefie najwierniejszy,
Zwierciadło cierpliwości,
Miłośniku ubóstwa,
Wzorze pracujących,
Ozdobo życia rodzinnego,
Opiekunie dziewic,
Podporo rodzin,
Podporo w trudnościach,
Pociecho nieszczęśliwych,
Nadziejo chorych,
Patronie wygnańców,
Patronie cierpiących,
Patronie ubogich,
Patronie umierających,
Postrachu duchów piekielnych,
Opiekunie Kościoła świętego,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - zmiłuj się nad nami.

P. Ustanowił go panem domu swego.
W. I zarządcą wszystkich posiadłości swoich.
Módlmy się. Boże, Ty w niewysłowionej Opatrzności wybrałeś świętego Józefa na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna, spraw, abyśmy oddając mu na ziemi cześć jako opiekunowi, zasłużyli na jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.