Już po raz dwudziesty nasi parafianie podzielili się z potrzebującymi oddając krew. W ambulansie z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Radomiu zebrano ponad osiem litrów krwi od osiemnastu krwiodawców. Łącznie przed naszym kościołem w ciągu tych dwudziestu razy zebrano dwieście dwadzieścia sześć litrów krwi. Kolejna taka akcja będzie 1 sierpnia bieżącego roku.