Co roku na początku maja, gdy w liturgii wspominany jest św. Florian - Patron strażaków, druhowie z Ochotniczych Straży Pożarnych z Kuczek-Kolonii i Wojsławic świętują dzień swego Patrona. W tym roku strażacy z OSP Kuczki-Kolonia obchodzili ten dzień wyjątkowo uroczyście. Podczas Mszy świętej ks. Proboszcz Wiesław Kudła poświęcił im odnowiony sztandar. Po zbadaniu źródeł historycznych okazało się, że straż pożarna w Kuczkach-Kolonii powstała wcześniej, niż jeszcze do niedawna mniemano. Obecnie uznaje się rok 1917 za jej początki w Kuczach-Kolonii. Okazuje się więc, iż jest to najstarsza Ochotnicza Straż Pożarna w gminie Gózd. To też stało się przyczyną odnowienia i poświęcenia sztandaru.