Podczas Mszy świętej dziękowaliśmy Panu Bogu za 60 lat kapłaństwa ks. Prałata Kazimierza Mąkosy. Na początku dostojnego Jubilata przywitał ks. Proboszcz zaznaczając, że każde powołanie kapłańskie jest, jak mówił św. Jan Paweł II, darem i tajemnicą. Mszy świętej przewodniczył ks. Kazimierz i on wygłosił homilię, w której podkreślił jak ważna jest wiara w życiu człowieka i jak z wiarą trzeba przeżywać kapłaństwo oraz jak z wiarą prosić Boga o nowe powołania do kapłaństwa, także z naszej parafii. Na zakończenie przedstawiciele parafii składając życzenia Jubilatowi ofiarowali w imieniu wszystkich parafian obraz przedstawiający nasz kościół parafialny.

Ksiądz Kazimierz Mąkosa urodził się 16 lutego 1938 roku w Radomiu. Dzieciństwo spędził w Gzowicach (Budy Gzowskie). Po ukończeniu szkoły średniej wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu. Święcenia kapłańskie przyjął 27 maja 1961 roku przez posługę bpa Jana Lorka. Był wikariuszem w parafiach: w Lipie, Starachowicach, Borkowicach, Ostrowcu Świętokrzyskim i Radomiu. W pracy kapłańskiej wiele czasu poświęcił młodzieży będąc moderatorem Ruchu Światło-Życie w diecezji sandomierskiej oraz dyrektorem domu rekolekcyjnego w Sandomierzu. Od 1986 roku do czasu przejścia na emeryturę przez dwadzieścia sześć lat pełnił funkcję proboszcza w parafii św. Wojciecha w Górze Puławskiej. Obecnie mieszka w domu księży emerytów w Radomiu i pomaga duszpastersko w jednej z radomskich parafii.