Ksiądz Biskup Paweł Socha podczas uroczystej Mszy świętej poświęcił sztandar Ochotniczej Straży Pożarnej z Wojsławic. OSP w Wojsławicach powstała już 1985 roku. Od dziś posiada bardzo ważny symbol swojej tożsamości. Symbolika sztandaru nawiązuje do Patrona strażaków - św. Floriana oraz zawołania druhów z ochotniczych straży pożarnych: "Bogu na chwałę, ludziom na pożytek". zdjęcia