Pochodzący z naszej parafii ks. Józef Szpilski w tym roku obchodzi sześćdziesięciopięciolecie święceń kapłańskich. Dziś podczas Mszy świętej w naszym parafialnym kościele dziękowaliśmy Bogu za posługę ks. Józefa i za dar powołań kapłańskich. Ksiądz Szpilski obecnie będący na emeryturze, od pięćdziesięciu ośmiu lat duszpasterzuje w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. zdjęcia

Ks. Józef Szpilski urodził się 12 marca 1933 roku. Po ukończeniu szkoły średniej wstąpił do zgromadzenia księży misjonarzy św. Wincentego a Paulo. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk ks. bpa Stanisława Rosponda 24 czerwca 1956 roku. Po święceniach przez dwa lata pracował w Warszawie, potem kolejne dwa w Żaganiu. Następnie wyjechał do USA duszpasterzując tam do dziś głównie wśród tamtejszej polonii.