Jak co roku, w Uroczystość Wniebowzięcia NMP dziękowaliśmy Panu Bogu w parafialnych dożynkach za tegoroczne zbiory. Po poświęceniu wieńców przez ks. Proboszcza, wyruszyła procesja dookoła kościoła.
Wieńce przygotowali mieszkańcy: Gzowic, Kuczek-Kolonii, Kuczek-Wsi, Piskornicy, Wojsławic i Drożanek oraz NSZZ "S" RI.
zdjęcia