Kolejny już raz przy naszym kościele można było honorowo oddać krew. Dziś swoim bezcennym darem podzieliło się dwadzieścia siedem osób (w tym troje uczyniło to po raz pierwszy), zebrano ponad dwanaście litrów krwi. Była to już szósta zbiórka krwi zorganizowana przez naszą parafię we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Radomiu. Łącznie podczas wszystkich akcji zebrano prawie osiemdziesiąt dwa litry krwi. Kolejna okazja, by w ten sposób pomóc potrzebującym będzie 30 lipca.

Dwadzieścia troje młodych umocniło się w wierze darami Ducha Świętego. Sakramentu bierzmowania udzielił ks. bp Adam Odzimek. Przypomniał młodzieży, jak ważne jest mężne wyznawanie wiary i postępowanie według niej, do czego zobowiązują się przyjmując sakrament dojrzałości chrześcijańskiej.

Trwając w oktawie Wielkanocy zgromadziliśmy się razem ze wspólnotami Ruchu Światło-Życie z ościennych parafii na Rejonowym Dniu Wspólnoty, po to, aby radować się we wspólnocie ze Zmartwychwstania Chrystusa.
Tradycyjnie rozpoczęliśmy od zapalenia świecy, przywitania przybyłych i zawiązania wspólnoty. Centralnym punktem była Eucharystia, której przewodniczył moderator diecezjalny Ruchu Światło-Życie, ks. Grzegorz Lipiec. W homilii zaś ks. Konrad Kapcia (z parafii św. Faustyny w Groszowicach) zwrócił uwagę na potrzebę mówienia o Chrystusie, świadczenia i podążania za Zmartwychwstałym. Nie może nam spowszednieć prawda, że Jezus zmartwychwstaje – mówił – musimy to wciąż odkrywać, radować się; nie możemy wstydzić się swojej wiary, bo wiara jest czymś co prowadzi mnie do Jezusa.

Rekolekcje wielkopostne w tym roku przybrały inną formę. Dla dzieci i młodzieży gimnazjalnej były prowadzone w szkole. Poprowadził je ksiądz Grzegorz Lipiec, Moderator Diecezjalny Ruchu Światło-Życie wraz z siostrą Anną Baćmagą, Moderatorką Diecezjalną Ruchu Światło-Życie i grupą animatorów oazowych. Spotkania w grupach, rozmowa z animatorami, zabawa połączona ze śpiewem prowadziły do odkrycia na nowo wartości Boga i wspólnoty z życiu młodego chrześcijanina.

 

Odpust parafialny to czas szczególny dla całej wspólnoty. Jest to dzień imienin parafii, a przede wszystkim odkrycia na nowo Patrona, którym dla nas jest św. Józef Oblubieniec Najświętszej Maryi Panny. Głównej Mszy świętej przewodniczył i głosił kazania przez całą niedzielę ks. Marcin Dąbrowski, który w latach 2010-2012 był wikariuszem naszej parafii, a obecnie pracuje w katolickiej organizacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Powołując się na przykład św. Józefa ks. Marcin zwracał w homilii uwagę na potrzebę jednoczenia rodziny, na wspólne rozmowy rodziców z dziećmi i na wspólne przeżywanie wszystkich wydarzeń, które są udziałem poszczególnych członków rodziny.

Dziś do grona ministrantów dołączyło czterech młodych chłopców. Podczas Mszy świętej Ksiądz Proboszcz poświęcił im komże, a oni złożyli przyrzeczenie gorliwej służby Bogu przy ołtarzu. Nowymi ministrantami zostali: Kamil Gałek, Paweł Szpilski, Tomasz Szymczak i Kuba Winiarski.

Dzieci ze szkoły w Kuczkach pod kierunkiem katechetki, p. Teresy przygotowały jasełka bożonarodzeniowe. Bardzo pięknie przedstawiły tę radość, którą wspominamy w czasie świąt, gdy Bóg staje się człowiekiem i przychodzi do każdego z nas. Dzieci ze swoją dziecięcą wrażliwością pokazały jak należy wierzyć i jak przyjmować Chrystusa, czyli co znaczy stać się jak dziecko.