Podczas kolejnej akcji poboru krwi zorganizowanej przy współudziale Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Radomiu swoim bezcennym darem podzieliło się z potrzebującymi trzydzieści jeden osób. Zebrano czternaście litrów krwi.

Czterdzieści trzy osoby uczestniczyło w pielgrzymce autokarowej do Sanktuarium Matki Bożej w Licheniu.
Wyjechaliśmy wczesnym świtem z Kuczek. Podróż mijała nam na modlitwie, śpiewie i wspólnej radości. Po dojeździe na miejsce, najpierw zwiedziliśmy miejsca istotne dla tego sanktuarium. Między innymi grób Mikołaja Sikatki, któremu w połowie XIX wieku objawiła się Matka Boża; Kaplicę Krzyża Świętego, z krzyżem który został sprofanowany w czasie II wojny światowej oraz Golgotę - zbudowaną jako wynagrodzenie właśnie za tą profanację krzyża i za profanacje krzyży w Polsce w czasach komunizmu.
Centralnym punktem naszej pielgrzymki była Msza święta w Bazylice, w której jest cudowny Obraz Matki Bożej. Jest to największy kościół w Polsce, wybudowany jako wotum wdzięczności Bogu i Jego Matce za opiekę nad naszą ojczyzną.
Pielgrzymowanie zakończyliśmy wspólną drogą krzyżową odprawioną w lesie grąbińskim - miejscu objawień Matki Bożej.

Podczas Festynu Rodzinnego przy Zespole Szkół w Kuczkach-Kolonii Ksiądz Proboszcz Wiesław Kudła poświęcił boisko sportowe, które będzie służyć całej społeczności tej szkoły.

Już po raz dwudziesty nad jeziorem Lednica spotkała się młodzież, aby wspólnie uwielbiać Boga. W tym roku hasłem spotkania było słowo: "Amen". Dziękowaliśmy naszemu Panu za 1050 lat chrześcijaństwa w Polsce (to właśnie najprawdopodobniej na Ostrowie Lednickim - wyspie na tym jeziorze Mieszko I przyjął chrzest 14 kwietnia 966 roku), za 800 lat zakonu dominikanów (ojcowie dominikanie są twórcami i organizatorami spotkań młodych) oraz za 20 lat Spotkań Młodych "Lednica 2000". Słowo "Amen" nawiązywało też do życia i śmierci o. Jana Góry, pomysłodawcy Lednicy, który zmarł nagle w grudniu ubiegłego roku.

Dzieci, które w niedzielę 15 maja przeżywały rocznicę pierwszej Komunii świętej udały się wraz z rodzicami, katechetami i wychowawcą na pielgrzymkę dziękczynną do najstarszego sanktuarium w Polsce. Celem był Święty Krzyż.
Najpierw wspieliśmy się na górę Świętego Krzyża tzw. traktem królewskim. Nie było łatwo, ale wszystkim się udało. Radością po tym zmęczeniu było uczestnictwo we Mszy świętej, a potem ucałowanie relikwi krzyża, na którym umarł Pan Jezus. Zwiedziliśmy następnie muzeum ojców oblatów. A niektórzy wspieli się, nawet na wieżę klasztoru, aby podziwiać przepiękne widoki.
Potem jeszcze zwiedziliśmy podziemia pod rynkiem w Opatowie i neolityczną kopalnię krzemienia w Krzemionkach Opatowskich. Na zakończenie pielgrzymkowych wrażeń była degustacja lodów w Iłży i wspinaczka na zamek iłżecki.

Dzieci, które w niedzielę 15 maja przeżywały rocznicę pierwszej Komunii świętej udały się wraz z rodzicami, katechetami i wychowawcą na pielgrzymkę dziękczynną do najstarszego sanktuarium w Polsce. Celem był Święty Krzyż.
Najpierw wspięliśmy się na górę Świętego Krzyża tzw. traktem królewskim. Nie było łatwo, ale wszystkim się udało. Radością po tym zmęczeniu było uczestnictwo we Mszy świętej, a potem ucałowanie relikwi krzyża, na którym umarł Pan Jezus. Zwiedziliśmy następnie muzeum ojców oblatów. A niektórzy wspięli się nawet na wieżę klasztoru, aby podziwiać przepiękne widoki.
Potem jeszcze zwiedziliśmy podziemia pod rynkiem w Opatowie i neolityczną kopalnię krzemienia w Krzemionkach Opatowskich. Na zakończenie pielgrzymkowych wrażeń była degustacja lodów w Iłży i wspinaczka na zamek iłżecki.

W dniach od 21 do 24 maja 2016 roku w naszej parafii przeżywaliśmy nawiedzenie wot „Solidarności”: Krzyża Nowohuckiego, Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej Robotników i Relikwii bł. ks. Jerzego Popiełuszki.
Uroczyście w sobotę członkowie Solidarności Rolników Indywidualnych Ziemi Radomskiej w asyście Księdza Proboszcza Wiesława Kudły wnieśli krzyż, obraz i relikwie do naszej świątyni. Po odśpiewaniu hymnu Maryi Magnificat najpierw Ksiądz Proboszcz a potem przedstawiciele parafii przywitali Matkę Bożą w Jej wizerunku w naszej rodzinie parafialnej. Ksiądz Proboszcz podczas kazania zaznaczył jaką wartością są te wota dla naszej parafii, ale i dla całej ojczyzny.