Tegoroczne rekolekcje adwentowe poprowadził ks. Tomasz Herc, notariusz kurii radomskiej i wykładowca Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu. Ksiądz Tomasz przypomniał czym jest adwent i w jaki sposób ma nas ten czas przygotować na przyjście Chrystusa - na to w czasie Świąt Bożego Narodzenia i na to na końcu świata. Dużo też uwagi poświęcił życiu rodzinnemu i małżeńskiemu, jak przeżyć je we wspólnocie z Bogiem, która jest jedyną drogą do prawdziwego szczęścia.

Zakończył się Rok św. Józefa. Był to czas oddawania szczególnej czci św. Józefowi, który jest patronem naszej parafii i patronem całego Kościoła. Aby podtrzymać ten czas wyjątkowej opieki św. Józefa rozpoczęło się nawiedzenie rodzin naszej parafii obrazu Świętej Rodziny. Będzie to błogosławiony czas, by z całą rodziną spotkać się na wspólnej modlitwie przed obrazem Świętej Rodziny i uczyć się od Nich jedności, miłości i wiary w Boga. Peregrynacja obrazu rozpoczęła się od mieszkańców Kuczek-Kolonii.

Do służby liturgicznej ołtarza dołączyło trzech chłopców. Po kilkumiesięcznym przygotowaniu podczas uroczystej Mszy świętej ks. Proboszcz poświęcił im komże, a następnie nowi ministranci złożyli przed ołtarzem przyrzeczenie gorliwej służby Jezusowi Chrystusowi. Ministrantami zostali: Damian Celczyński, Miłosz Kopyt i Piotr Mąkosa.

Przez siedem dni w każdym dekanacie trwa nieustanna adoracja Najświętszego Sakramentu, codziennie w innej parafii. Jerycho Rodzin, to adoracja Najświętszego Sakramentu połączona z modlitwami w intencji rodzin. Modlitwie towarzyszył obraz Matki Bożej Świętorodzinnej ze Studzianny oraz relikwie świętych małżonków - św. Zelii i Ludwika Martin.
Adoracja rozpoczęła się od uroczystej Mszy świętej, po której była modlitwa różańcowa i adoracja przez całą noc i cały dzień, aż do popołudnia następnego dnia. Podczas Mszy o północy była modlitwa rodziców za dzieci i prośba do Świętej Rodziny o pomoc w dobrym wychowaniu potomstwa. Czas na adorację miały dzieci, młodzież, kobiety i mężczyźni, żony i mężowie, matki i ojcowie, babcie i dziadkowie. Zwieńczeniem Jerycha była Msza święta, podczas której zawierzyliśmy Matce Bożej Świętorodzinnej rodziny naszej parafii.
Przedłużeniem Jerycha Rodzin była wieczorna adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy w Drożankach. zdjęcia

Uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kuczkach-Kolonii wzięli udział w XXI Pielgrzymce Rodziny Szkół im. Jana Pawła II na Jasną Górę. Od 2008 roku, gdy szkoła ta przyjęła imię Jana Pawła II, jego osoba jest czczona i pamięć o tym wielkim Polaku trwa. Od siedmiu lat organizowany jest Szkolny Konkurs Wiedzy o św. Janie Pawle II; od pięciu lat jest to konkurs gminny, w którym biorą udział uczniowie ze wszystkich szkół w gminie Gózd. Co roku obchodzony jest Dzień Patrona w rocznicę poświęcenia sztandaru oraz Dzień Papieski związany z rocznicą wybrania Karola Wojtyły na stolicę apostolską. Z tym wydarzeniem związana jest też pielgrzymka szkół z całej Polski, które mają za swego Patrona św. Jana Pawła II.

Jak co roku, w Uroczystość Wniebowzięcia NMP dziękowaliśmy Panu Bogu w parafialnych dożynkach za tegoroczne zbiory. Po poświęceniu wieńców przez ks. Proboszcza, wyruszyła procesja dookoła kościoła.
Wieńce przygotowali mieszkańcy: Gzowic, Kuczek-Kolonii, Kuczek-Wsi, Piskornicy, Wojsławic i Drożanek oraz NSZZ "S" RI.
zdjęcia

Już po raz 31. wyruszyła na pielgrzymi szlak grupa nr 20 z naszej parafii. Uroczystej Mszy świętej rozpoczynającej pielgrzymkę przewodniczył i pobłogosławił na drogę ks. bp Paweł Socha. W czasie Mszy świętej przewodnik grupy, ks. Mariusz Morawski, który prowadzi grupę już po raz ósmy, przypomniał pielgrzymom istotę pielgrzymowania. Powołując się na postawę Abrahama, którego Bóg powołał, a on poszedł za głosem Boga oraz na postawę św. Józefa, któremu we śnie anioł nakazał wziąć Maryję i Dziecię Jezus i uchodzić do Egiptu, a on bez wahania wypełnił wolę Boga. Tak i my mamy iść na pielgrzymkę w posłuszeństwie Panu Bogu, i tworząc jedność z Nim i ze wszystkimi pielgrzymami. Mamy nie oglądać się na trudności, nie szukać wymówek, ale czynem i świadectwem być posłusznymi woli Boga.
Po Mszy świętej wszystkich pielgrzymów odprowadzili: ks. bp Paweł Socha, ks. Proboszcz Wiesław Kudła oraz wójt gminy Gózd Paweł Dziewit.
Pielgrzymi z grupy 20 od ubiegłego roku pielgrzymują bezpośrednio z Kuczek, a od tego roku idą 9 dni i 13 sierpnia razem z całą pielgrzymką radomską pokłonią się Matce Bożej przed Jej Jasnogórskim Wizerunkiem. Hasłem tegorocznej pielgrzymki są słowa: "Maryja nadzieją rodzin". Prosimy Maryję i św. Józefa, w przeżywanym w Kościele Roku św. Józefa, aby opiekowali się naszymi rodzinami i uczyli nas, jak tworzyć piękne rodziny na wzór Świętej Rodziny z Nazaretu.
zdjęcia