Jak co roku Pielgrzymi z grupy pielgrzymkowej nr 20 zebrali się na spotkaniu opłatkowym. Tradycyjnie rozpoczęliśmy modlitwą, odczytaniem fragmentu o narodzeniu Pana Jezusa z Ewangelii i składaniem sobie wspólnie życzeń. Następnie przy ciepłym bigosie i smacznym cieście wspominaliśmy ubiegłoroczną pielgrzymkę i planowaliśmy tegoroczną.

Rok 2018 dla naszej Ojczyzny był wyjątkowy, bowiem był to rok Jubileuszu stu lat odzyskania niepodległości. Radowaliśmy się i dziękowaliśmy Bogu, że po stu dwudziestu latach niewoli Polska znów pojawiła się na mapie świata.
W naszej parafii szczególnym wydarzeniem była wizytacja kanoniczna księdza biskupa Piotra Turzyńskiego, która miała miejsce w maju. W czerwcu razem z naszym proboszczem księdzem Wiesławem Kudłą dziękowaliśmy za czterdzieści lat jego kapłaństwa, zaś w lipcu świętowaliśmy sześćdziesiątą rocznicę święceń kapłańskich pochodzącego z naszej parafii księdza biskupa Pawła Sochy.
W tym roku w naszej parafii czterdzieści pięcioro dzieci przyjęło chrzest święty. Dwadzieścia siedmioro dzieci po raz pierwszy zjednoczyło się z Chrystusem w Komunii świętej. Osiemnaścioro młodych umocniło swoją wiarę w sakramencie bierzmowania. Zostało pobłogosławionych osiemnaście małżeństw. Dwadzieścia jeden osób zakończyło ziemski żywot.

Radości z narodzenia Pana Jezusa mogliśmy doświadczyć podczas koncertu kolęd w wykonaniu naszego organisty, Sebastiana Bączkowskiego oraz nauczycieli ze szkoły muzycznej w Siennie. Wykonawcy przypomnieli nam piękno polskich kolęd, współczesnych i dawnych. Mogliśmy też włączyć się razem we wspólne kolędowanie.

Już po raz dwunasty we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Radomiu zorganizowaliśmy akcję oddania krwi. Tym bezcennym darem z potrzebującymi dziś podzieliło się dwadzieścia dziewięć osób. Zebrano ponad 13 litrów krwi.

 

 

Rekolekcje adwentowe prowadził w tym roku ks. Łukasz Bociek, wikariusz parafii bł. Annuarity w Radomiu. Przypomniał nam, co znaczy być dzieckiem Boga i jak budować w sobie to dziecięctwo poprzez radość bycia mężczyzną i kobietą w małżeństwie oraz prostując drogi swego życia w sakramencie pokuty i pojednania

Do grona ministrantów zostało przyjętych sześciu chłopców. Po trzymiesięcznym przygotowaniu ich do Służby Liturgicznej Ołtarza, ks. Proboszcz poświęcił im komże i odebrał od nich przyrzeczenie gorliwej służby przy ołtarzu. Nowymi ministrantami zostali: Igor Jarecki, Filip Kozłowski, Kacper Mitak, Przemysław Osowski, Dawid Szymczak i Piotr Tokarski.

Rozegrany został finał III Parafialnego Turnieju Ministrantów w Tenisa Stołowego. Do eliminacji, które odbyły się 27 października przystąpiło dwunastu ministrantów. Po rozgrywkach w grupach wyłoniono finalistów, którzy walczyli o zwycięstwo. Pierwsze miejsce zajął Tomasz Szymczak, drugie Maksymilian Skalski, trzecie Jakub Misalski.