Przeżywając Światowe Dni Młodzieży gościliśmy w naszej parafii grupę pielgrzymów z Ukrainy wraz z ks. Krzysztofem Wilkiem, pochodzącym z naszej diecezji, a obecnie pracującym na Ukrainie. W tym czasie zamieszkali oni w pięciu rodzinach na terenie parafii korzystając z naszej polskiej gościnności.
W sobotę uczestniczyli w centralnych diecezjalnych obchodach Światowych Dni Młodzieży, a więc w spotkaniach w Muzeum Wsi Radomskiej, a potem w koncercie i Apelu Młodych na Placu Jagiellońskim w Radomiu. Byli pod wielkim wrażeniem spontaniczności i modlitewnego skupienia młodzieży podczas zabawy, a potem modlitwy przed Najświętszym Sakramentem.
W niedzielę zaś uczestniczyli razem z nami we Mszy świętej, a wieczorem spotkaliśmy się na ognisku, gdzie był czas na radość, śpiew i zabawę. Kolejny raz doświadczyliśmy, że radość, muzyka, a przede wszystkim modlitwa łączy mimo różnic kulturowych i językowych.
Kolejne dni były czasem zwiedzania i poznawania naszej ojczyzny. Zobaczyli Warszawę (bardzo wielkie wrażenie zrobiło muzeum poświęcone bł. ks. Jerzemu Popiełuszce), Sandomierz wraz z jego okolicami i oczywiście Radom.
Razem z grupą młodzieży z naszej parafii udali się do Krakowa, aby tam wraz z papieżem Franciszkiem i młodzieżą z całego świata uczestniczyć w tym wielkim wydarzeniu, jakim są Światowe Dni Młodzieży.

W ramach Światowych Dni Młodzieży przeżyliśmy pieszą pielgrzymkę do Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Błotnicy. Razem z naszą parafią udział wzięli pielgrzymi z Jedlnii-Letniska, Groszowic, Radomia (par. Chrystusa Króla i par. św. Piotra). Dużą grupę stanowili młodzi, którzy przybyli do nas z zagranicy. Byli wśród nich pielgrzymi z Węgier, Kamerunu, Gabonu i Konga.
Wspaniałym przeżyciem była wspólna modlitwa różańcowa, w czasie której nie przeszkadzała różnorodność języków, w których modliliśmy się. To nas jeszcze bardziej zjednoczyło w Bogu podczas tego pielgrzymowania. Modliliśmy się w języku francuskim, węgierskim, angielskim, dwóch językach plemiennych z Konga i Gabonu oraz oczywiście w języku polskim).
Dużą radość wniosła w nasze pielgrzymowanie grupa z Afryki, ich śpiew, taniec i energia udzieliły się wszystkim pielgrzymom. Dali z siebie bardzo wiele i włączyli we wspólne uwielbienie Boga wszystkich uczestników. Swój wkład w śpiew i modlitwę mieli także młodzi, którzy przybyli do nas z Węgier.

Ksiądz Józef Szpilski CM pochodzący z naszej parafii, a obecnie, od ponad pięćdziesięciu laty pracujący w Stanach Zjednoczonych obchodził sześćdziesiątą rocznicę święceń kapłańskich.
Uroczystą Mszę świętą odprawił ks. Józef razem z ks. Proboszczem Wiesławem, zaś homilię wygłosił ks. bp Paweł Socha (również pochodzący z naszej parafii, a obecnie będący emerytowanym biskupem pomocniczym diecezji zielonogórsko-gorzowskiej).

Podczas kolejnej akcji poboru krwi zorganizowanej przy współudziale Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Radomiu swoim bezcennym darem podzieliło się z potrzebującymi trzydzieści jeden osób. Zebrano czternaście litrów krwi.

Czterdzieści trzy osoby uczestniczyło w pielgrzymce autokarowej do Sanktuarium Matki Bożej w Licheniu.
Wyjechaliśmy wczesnym świtem z Kuczek. Podróż mijała nam na modlitwie, śpiewie i wspólnej radości. Po dojeździe na miejsce, najpierw zwiedziliśmy miejsca istotne dla tego sanktuarium. Między innymi grób Mikołaja Sikatki, któremu w połowie XIX wieku objawiła się Matka Boża; Kaplicę Krzyża Świętego, z krzyżem który został sprofanowany w czasie II wojny światowej oraz Golgotę - zbudowaną jako wynagrodzenie właśnie za tą profanację krzyża i za profanacje krzyży w Polsce w czasach komunizmu.
Centralnym punktem naszej pielgrzymki była Msza święta w Bazylice, w której jest cudowny Obraz Matki Bożej. Jest to największy kościół w Polsce, wybudowany jako wotum wdzięczności Bogu i Jego Matce za opiekę nad naszą ojczyzną.
Pielgrzymowanie zakończyliśmy wspólną drogą krzyżową odprawioną w lesie grąbińskim - miejscu objawień Matki Bożej.

Podczas Festynu Rodzinnego przy Zespole Szkół w Kuczkach-Kolonii Ksiądz Proboszcz Wiesław Kudła poświęcił boisko sportowe, które będzie służyć całej społeczności tej szkoły.

Już po raz dwudziesty nad jeziorem Lednica spotkała się młodzież, aby wspólnie uwielbiać Boga. W tym roku hasłem spotkania było słowo: "Amen". Dziękowaliśmy naszemu Panu za 1050 lat chrześcijaństwa w Polsce (to właśnie najprawdopodobniej na Ostrowie Lednickim - wyspie na tym jeziorze Mieszko I przyjął chrzest 14 kwietnia 966 roku), za 800 lat zakonu dominikanów (ojcowie dominikanie są twórcami i organizatorami spotkań młodych) oraz za 20 lat Spotkań Młodych "Lednica 2000". Słowo "Amen" nawiązywało też do życia i śmierci o. Jana Góry, pomysłodawcy Lednicy, który zmarł nagle w grudniu ubiegłego roku.