Rozegrano Parafialny Turniej Ministrantów w Tenisa Stołowego. W turnieju wzięło udział ośmiu ministrantów. Po rozgrywkach w grupach rozegrano dwa mecze finałowe. Pierwsze miejsce zajął Wiktor Potocki, drugie Wojtek Siczek, zaś trzecie Jakub Siczek.

Kolejny raz w naszej parafii we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Radomiu zorganizowana została akcja poboru krwi. I kolejny raz wiele osób pozytywnie odpowiedziało na apel, aby podzielić się cząstką siebie z potrzebującymi. Zebrano ponad siedemnaście i pół litra krwi. Krew jest bardzo ważnym lekarstwem dla chorych, bowiem nie da jej się wyprodukować sztucznie. Jedynym jej producentem jest człowiek. To bardzo budujące, że tak wielu parafian to rozumie i przykazanie miłości bliźniego rozumieją dosłownie i chętnie pomagają dzieląc się swoją krwią z tymi, którzy jej potrzebują. Jest to wspaniały przykład miłosierdzia okazywanego bliźnim, zwłaszcza w przeżywanym Roku Miłosierdzia.