W Uroczystość Wniebowzięcia NMP, gdy obchodziliśmy setną rocznicę bitwy warszawskiej dziękowaliśmy Bogu i Jego Matce za Cud nad Wisłą. W naszej parafii to także dożynki i dziękczynienie za tegoroczne zbiory. Mieszkańcy poszczególnych wsi przygotowali jak co roku przepiękne wieńce dożynkowe, które poświęcił ks. Proboszcz. zdjęcia

W tym samym czasie, gdy pielgrzymi zdążali pieszo na Jasną Górę, w kościele codziennie około pięćdziesięcioosobowa grupa parafian razem z ks. Proboszczem gromadziła się, by przeżywać duchową pielgrzymkę. Duchowi pielgrzymi codziennie w ciągu dnia odmawiali Różaniec, Koronkę do Bożego Miłosierdzia, Anioł Pański i wszystkie te same modlitwy, co pątnicy idący pieszo. Zaś wieczorem gromadzili się na Mszy świętej, adoracji Najświętszego Sakramentu i Apelu Jasnogórskim. Podczas tego trwania na modlitwie pielgrzymi duchowi rozważali te same treści, co pielgrzymi idący na pieszo. W ten sposób zawiązała się więź duchowa między pielgrzymami. Przez pierwsze trzy dni razem z pielgrzymami modlił się również ks. bp Paweł. A ostatniego dnia do pielgrzymów duchowych dołączył ks. Mariusz, przewodnik pieszej pielgrzymki z Kuczek - grupy nr 20, który zdążył akurat wrócić z Częstochowy i pozdrowił wszystkich zgromadzonych od pieszych pielgrzymów oraz podzielił się przeżyciami z pieszej pielgrzymki na Jasną Górę, zachęcając jeśli komu siły tylko pozwalają, by w przyszłym roku wziął udział w pieszej pielgrzymce, bowiem jest to nieopisane doświadczenie Boga i bliźniego we wspólnocie.

Już po raz trzydziesty wyruszyła z naszej parafii Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę. W tym roku w związku z sytuacją epidemiologiczną i tym, że w Radomiu nie było oficjalnego rozpoczęcia pielgrzymki, zaczęliśmy nasze pielgrzymowanie Mszą świętą w naszym kościele parafialnym. Celebrował ją Przewodnik Grupy nr 20 ks. Mariusz Morawski, zaś w homilii ks. Proboszcz Wiesław Kudła zwracając się do pielgrzymów życzył, by idąc za głosem z dzisiejszej Ewangelii wyszli na górę, na Jasną Górę, by iść za Jezusem i słuchać Jego słów. Na zakończenie pątnikom na drogę pobłogosławił ks. Biskup Paweł Socha i razem z ks. Proboszczem wyprowadził pielgrzymów na pątniczą drogę.

Dwadzieścia siedmioro młodych osób zostało umocnionych Duchem Świętym w sakramencie bierzmowania. Sakramentu tego udzielił ks. bp Adam Odzimek, który przypomniał im, iż jest to sakrament wzywający do chrześcijańskiego świadectwa i zachęcający do nieustannej tęsknoty za Chrystusem.

Czekali, czekali i się doczekali. Dziś dwadzieścia dwoje dzieci przystąpiło do Pierwszej Komunii świętej. Z powodu pandemii i związanych z nią obostrzeń, niemożliwe było zorganizowanie tej uroczystości w maju, jak co roku. Ponieważ też dzieci przez ostatnie trzy miesiące nie chodziły do szkoły, dlatego w tym roku główny ciężar przygotowania duchowego dzieci do tego tak ważnego dla nich wydarzenia, spoczął na rodzicach. Dzieci pięknie przeżyły spotkanie z Jezusem w Eucharystii. Mamy nadzieję, że to dłuższe oczekiwanie sprawi, iż bardziej zapragną częstych spotkań z Bogiem w Komunii świętej.

Na parafian kuczkowskich zawsze można liczyć. Podczas szesnastej już akcji poboru krwi przed naszym kościołem trzydzieści pięć osób podzieliło się z potrzebującymi tym bezcennym darem. Były momenty, że trzeba było czekać w kolejce na oddanie krwi (jak widać na zdjęciu), co nie zrażało krwiodawców. Podczas, gdy w banku krwi są duże jej braki, dziś u nas zebrano prawie szesnaście litrów tego niezastąpionego leku ratującego ludzkie życie. Kolejna taka akcja w naszej parafii będzie w połowie wakacji.