Pochodzący z naszej parafii ks. Józef Szpilski w tym roku obchodzi sześćdziesięciopięciolecie święceń kapłańskich. Dziś podczas Mszy świętej w naszym parafialnym kościele dziękowaliśmy Bogu za posługę ks. Józefa i za dar powołań kapłańskich. Ksiądz Szpilski obecnie będący na emeryturze, od pięćdziesięciu ośmiu lat duszpasterzuje w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. zdjęcia

Ksiądz Biskup Paweł Socha podczas uroczystej Mszy świętej poświęcił sztandar Ochotniczej Straży Pożarnej z Wojsławic. OSP w Wojsławicach powstała już 1985 roku. Od dziś posiada bardzo ważny symbol swojej tożsamości. Symbolika sztandaru nawiązuje do Patrona strażaków - św. Floriana oraz zawołania druhów z ochotniczych straży pożarnych: "Bogu na chwałę, ludziom na pożytek". zdjęcia

Młodzież z Duszpasterstwa Akademickiego w Radomiu wraz ze swoim duszpasterzem ks. Adrianem Jakubiakiem pielgrzymowali do św. Józefa, aby jemu zawierzyć swoje młodzieńcze życie.
W Roku św. Józefa młodzież z DA w każdą pierwszą sobotę miesiąca pielgrzymuje do jednego z kościołów stacyjnych. W tym miesiącu był to kościół św. Józefa Oblubieńca NMP w Kuczkach.

Podczas Mszy świętej dziękowaliśmy Panu Bogu za 60 lat kapłaństwa ks. Prałata Kazimierza Mąkosy. Na początku dostojnego Jubilata przywitał ks. Proboszcz zaznaczając, że każde powołanie kapłańskie jest, jak mówił św. Jan Paweł II, darem i tajemnicą. Mszy świętej przewodniczył ks. Kazimierz i on wygłosił homilię, w której podkreślił jak ważna jest wiara w życiu człowieka i jak z wiarą trzeba przeżywać kapłaństwo oraz jak z wiarą prosić Boga o nowe powołania do kapłaństwa, także z naszej parafii. Na zakończenie przedstawiciele parafii składając życzenia Jubilatowi ofiarowali w imieniu wszystkich parafian obraz przedstawiający nasz kościół parafialny.

Oaza Domowego Kościoła z Radomia przybyła do naszego kościoła, by zawierzyć siebie i swoje rodziny św. Józefowi. Mszy świętej przewodniczył ks. Grzegorz Opiela, który ukazał św. Józefa, jako Patrona zaufania Panu Bogu. Po Mszy świętej małżeństwo z pary rejonowej w imieniu wszystkich zgromadzonych odczytali akt zawierzenia rodzin św. Józefowi.

Oaza Domowego Kościoła z rejonu "Pionki" przeżywając Rok św. Józefa przybyła do naszego kościoła, który jest kościołem stacyjnym, by zawierzyć rodziny św. Józefowi. Była to Wigilia Zesłania Ducha Świętego, więc całe spotkanie rozpoczęło się od uroczystej Mszy świętej, w czasie której ks. Mariusz Morawski, moderator rejonowy Ruchu Światło-Życie rejonu "Pionki" ukazując postać św. Józefa zwrócił uwagę w jaki sposób otwierał się on na natchnienia Ducha Świętego i jak nimi kierował się w swoim życiu. Po Mszy świętej i nabożeństwie majowym był czas na adorację Najświętszego Sakramentu, podczas której oazowicze i wszyscy obecni w kościele prosili o moc Darów Ducha Świętego. Na zakończenie odmówiony został Akt Zawierzenia Rodzin Domowego Kościoła św. Józefowi.

Ksiądz Biskup Marek Solarczyk udzielił szesnastu młodym sakramentu bierzmowania. Przypomniał im, iż dobrze jest każdego dnia pamiętać o tym wydarzeniu. Bowiem wtedy można korzystać z darów Ducha Świętego w różnych sytuacjach życiowych. Bierzmowanie miało miejsce w ważnym dniu dla uczniów szkoły im. Jana Pawła II w Kuczkach-Kolonii, bowiem wtedy przypadała 101. rocznica urodzin świętego Papieża. Niech ten Patron wstawia się za młodymi, aby umocnieni Duchem Świętym w swoim życiu dawali świadectwo wiary i nie wstydzili się tego, iż są dziećmi Bożymi. zdjęcia