Grupa parafian wraz z ks. Mariuszem udała się na pielgrzymkę autokarową do Częstochowy, by tam na Jasnej Górze podziękować Matce Bożej za sto dwadzieścia lat istnienia naszej parafii. Po Mszy świętej przed cudownym Obrazem Matki Bożej Częstochowskiej, podczas której modliliśmy się za całą naszą parafię i wszystkich parafian, zwiedziliśmy ważne miejsca w tym sanktuarium. A następnie w drodze powrotnej nawiedziliśmy Sanktuarium Matki Bożej w Gidlach.

Już po raz 9. w Radomiu odbył się Apel Młodych, w którym z naszej parafii wzięło udział ponad trzydzieścioro młodzieży razem z ks. Mariuszem. Przyświecało mu hasło: "Jezus żyje!". Apel rozpoczął koncert Nieziemskie Granie. Gościem specjalnym spotkania był Jasiek Mela, niepełnosprawny podróżnik i działacz społeczny. Gdy miał 15 lat, zdobył bieguny: północny i południowy w ciągu jednego roku. Podkreślał, że wiele osób pomogło mu i go pokierowało w życiu. Rodzice towarzyszyli mu we wszystkich doświadczeniach i nauczyli go zaufania do Pana Boga, który dla niego jest Przewodnikiem. Apel zakończył się uwielbieniem, które poprowadził zespół księży Jak Najbardziej, i adoracją Najświętszego Sakramentu. W spotkaniu uczestniczyło około 3 tysięcy młodych z całej diecezji.

Włączyliśmy się w akcję "Polska pod Krzyżem". Zgromadziliśmy się w kościele, aby adorować Najświętszy Sakrament, odmówić Koronkę do Bożego Miłosierdzia i ucałować krzyż - znak naszego zbawienia i symbol największej miłości Boga do człowieka. W liturgii słowa ks. Proboszcz zwrócił uwagę jak wielką wartość ma dla nas krzyż i jak dziś w naszej ojczyźnie potrzeba świadków krzyża.
Także mieszkańcy poszczególnych miejscowości zgromadzili się w swoich wioskach pod krzyżem, aby modlić się Koronką do Bożego Miłosierdzia.

Tradycją pieszych pielgrzymów na Jasną Górę z grupy nr 20 jest to, iż na koniec wakacji spotykają się na ognisku popielgrzymkowym. Spotkanie rozpoczęło się Mszą świętą, podczas której dziękowaliśmy Bogu za dobrodziejów i ofiarodawców pielgrzymki oraz modliliśmy się o Bożą opiekę dla ich rodzin. Następnie zgromadziliśmy się wokół ogniska, aby przy pieczonych kiełbaskach powspominać czas pielgrzymi i zatęsknić za tym wyjątkowym czasem. zdjęcia

Jak co roku, w Uroczystość Wniebowzięcia NMP dziękowaliśmy Panu Bogu w parafialnych dożynkach za tegoroczne zbiory. Na początku ks. Proboszcz poświęcił wieńce dożynkowe, następnie wyruszyliśmy z nimi w procesję dookoła kościoła. W homilii zaś ks. Mariusz nawiązując do dziękczynienia Maryi w hymnie Magnificat mówił o dziękczynieniu za przeżytą pieszą pielgrzymkę, za dar parafii i kościoła (w tym roku przeżywamy 120-lecie jej powstania) i za dar chleba - że mimo niesprzyjającej pogody udało się zebrać tegoroczne plony, że może nie są bogate, ale nikomu wśród nas nie brakuje chleba powszedniego, o co prosimy codziennie w Modlitwie Pańskiej i za co podczas dożynek dziękujemy Stwórcy. Wieńce dożynkowe zostały przygotowane przez mieszkańców: Gzowic, Kuczek-Kolonii, Kuczek-Wsi, Piskornicy i Wojsławic. zdjęcia

Już po raz czterdziesty pierwszy wyruszyła Piesza Pielgrzymka Diecezji Radomskiej na Jasną Górę. W niej grupa nr 20, którą tworzą pielgrzymi z naszej parafii wraz z parafianami z Gozdu i Małęczyna. Po raz szósty tą grupę prowadzi ks. Mariusz. W tym roku pielgrzymujemy pod hasłem: "W mocy Bożego Ducha" i będziemy rozważali w jaki sposób mamy odczytywać działania Ducha Świętego w naszym codziennym życiu.

 

Przeżywaliśmy dziś doniośle Mszę świętą z błogosławieństwem prymicyjnym ks. Kamila Gregorczyka. Ksiądz Kamil całe dzieciństwo spędził w Wojsławicach. Obecnie jest kapłanem diecezji łódzkiej, gdzie przez posługę ks. bpa Grzegorza Rysia 26 maja bieżącego roku przyjął święcenia kapłańskie.
"Dziękujemy Bogu za dar kapłaństwa ks. Kamila, Pan Bóg powołuje, posyła, tutaj wszystko się zaczęło" - tymi słowami księdza Neoprezbitera przywitał ks. Proboszcz. W homilii wspomniał zaś, że człowiek odpowiadając na głos Boga, który zawsze jest tajemnicą powołania, staje się uczniem Chrystusa, który korzystając z daru kapłaństwa, jest zobowiązany, by dzielić się nim ze wszystkimi.
Po uroczystej liturgii były życzenia między innymi od mieszkańców Wojsławic oraz od kolegów i koleżanek z klasy. Po życzeniach ks. Kamil udzielił indywidualnie każdemu błogosławieństwa prymicyjnego obdarowując pamiątkowym obrazkiem prymicyjnym.