Dwadzieścia troje dzieci przystąpiło dziś do Pierwszej Komunii świętej. Choć w tym roku przygotowanie do tego jakże ważnego wydarzenia w życiu dziecka było utrudnione (wiele lekcji zamiast w szkole, dzieci odbywały przed komputerem), to jednak nic nie stanęło na przeszkodzie, by mogły się zjednoczyć z Jezusem w Eucharystii. Pierwszej Komunii udzielił dzieciom ks. Proboszcz, który przypomniał, że Komunia nie jest nagrodą za dobre życie, ale pomocą do dobrego życia. I ta odpowiedzialność spoczywa na rodzicach, aby przyprowadzali dziecko do Boga i sami dawali przykład wiary.

Co roku na początku maja, gdy w liturgii wspominany jest św. Florian - Patron strażaków, druhowie z Ochotniczych Straży Pożarnych z Kuczek-Kolonii i Wojsławic świętują dzień swego Patrona. W tym roku strażacy z OSP Kuczki-Kolonia obchodzili ten dzień wyjątkowo uroczyście. Podczas Mszy świętej ks. Proboszcz Wiesław Kudła poświęcił im odnowiony sztandar. Po zbadaniu źródeł historycznych okazało się, że straż pożarna w Kuczkach-Kolonii powstała wcześniej, niż jeszcze do niedawna mniemano. Obecnie uznaje się rok 1917 za jej początki w Kuczach-Kolonii. Okazuje się więc, iż jest to najstarsza Ochotnicza Straż Pożarna w gminie Gózd. To też stało się przyczyną odnowienia i poświęcenia sztandaru.

Już po raz dwudziesty nasi parafianie podzielili się z potrzebującymi oddając krew. W ambulansie z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Radomiu zebrano ponad osiem litrów krwi od osiemnastu krwiodawców. Łącznie przed naszym kościołem w ciągu tych dwudziestu razy zebrano dwieście dwadzieścia sześć litrów krwi. Kolejna taka akcja będzie 1 sierpnia bieżącego roku.

Podczas odpustu parafialnego ku czci św. Józefa Oblubieńca NMP uroczystej Mszy świętej przewodniczył ks. bp Marek Solarczyk, ordynariusz diecezji radomskiej. Ksiądz Proboszcz witając księdza Biskupa wyraził radość całej parafii z tego, że nasz kościół jest kościołem stacyjnym podczas przeżywanego Roku św. Józefa. I tu możemy wypraszać szczególne łaski za wstawiennictwem naszego świętego Patrona.

Rekolekcje wielkopostne poprowadził ks. Sylwester Jończyk, wikariusz parafii pw. św. Łukasza w Radomiu. W rozważaniach zwracał uwagę, czym są i w jaki sposób przybliżać możemy się do Boga poprzez modlitwę, post i jałmużnę. Także przypomniał czym jest nawrócenie i jak dobrze przeżyć sakrament pokuty, by był on owocny.

Rok 2020 na pewno na długo pozostanie w naszej pamięci. To przede wszystkim z powodu pandemii koronawirusa sars-cov-2, z którą zmaga się cały świat. Ale nie wolno nam zapominać, że ten rok to też czas ważnych rocznic. Przeżywaliśmy 100. rocznicę urodzin św. Jana Pawła II wspominając, gdy 18 maja 1920 roku przyszedł na świat w Wadowicach. Świętowaliśmy również 100. rocznicę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej zwanej Cudem nad Wisłą. Obchodziliśmy też 30. rocznicę powrotu katechezy do szkół w naszej ojczyźnie po usunięciu jej w 1961 roku przez komunistyczne władze.
W naszej wspólnocie parafialnej ważnym wydarzeniem była piesza pielgrzymka na Jasną Górę. Wiele grup pielgrzymkowych w tym trudnym czasie zrezygnowało z pielgrzymowania. Nasza Grupa nr 20 nie poddała się panice i z Bożym błogosławieństwem po raz trzydziesty udała się na pątniczy szlak. Wyjątkowym wydarzeniem było również zasadzenie przed szkołą w Kuczkach-Kolonii, która nosi imię Jana Pawła II, Dębu Papieskiego by upamiętnić 100. rocznicę urodzin Papieża-Polaka
W tym roku w naszej parafii trzydzieści ośmioro dzieci przyjęło chrzest święty. Dwadzieścia dwoje dzieci po raz pierwszy zjednoczyło się z Chrystusem w Komunii świętej. Dwadzieścia siedmioro młodych umocniło swoją wiarę w sakramencie bierzmowania. Zostało pobłogosławionych siedemnaście małżeństw. Zaś trzydzieści dwie osoby zakończyły ziemski żywot.

Rekolekcje adwentowe poprowadził ks. Dariusz Olender, proboszcz parafii pw. św. Jana Pawła II w Sadkowie. Komentując słowa proroka Adwentu, św. Jana Chrzciciela: "Przygotujcie drogę Panu", zwracał uwagę przy jakiej drodze my jesteśmy, jaką drogą podążamy i za kim podążamy, kogo słuchamy w naszym życiu. Niech te wskazówki pomogą nam dobrze przygotować się na spotkanie z Jezusem Chrystusem w tajemnicy Bożego Narodzenia.