Ksiądz Proboszcz wraz z kilkunastu parafianami wziął udział w spotkaniu chorych w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia Pani i Królowej Ziemi Radomskiej w Błotnicy. Co roku takie spotkania odbywają się z okazji rocznicy koronacji cudownego obrazu. Koronacji tej dokonał kardynał Karol Wojtyła 21 sierpnia 1977 roku.

Podczas parafialnych Dożynek podziękowaliśmy Panu Bogu za tegoroczne plony. Wieńce dożynkowe przygotowali mieszkańcy Gzowic, Kuczek-Kolonii, Niemianowic, Piskornicy i Wojsławic oraz Drożanek. zdjęcia

Rozpoczęła się 40. Piesza Pielgrzymka Diecezji Radomskiej na Jasną Górę. Wśród pielgrzymów po raz dwudziesty ósmy na pątniczy szlak wyruszyła nasza parafialna Grupa nr 20, którą tworzą także pielgrzymi z parafii Miłosierdzia Bożego w Goździe, św. Andrzeja Boboli w Małęczynie, a także pojedyncze osoby z wielu innych parafii. Po raz piąty naszą grupę prowadzi ks. Mariusz.

Pochodzący z naszej parafii ks. Biskup Paweł Socha obchodził Jubileusz 60-lecia święceń kapłańskich, obecnie emerytowany biskup pomocniczy diecezji zielonogórsko-gorzowskej. W uroczystej Mszy świętej uczestniczyli księża biskupi: bp Henryk Tomasik (ordynariusz naszej diecezji), bp Tadeusz Lityński (ordynariusz zielonogórsko-gorzowski), bp Stefan Regmunt (emerytowany pasterz diecezji zielonogórsko-gorzowskiej), licznie zgromadzeni kapłani (wśród nich księża pochodzący z naszej parafii), alumni, rodzina ks. Biskupa, mieszkańcy rodzinnej miejscowości Jubilata Wojsławice oraz inni parafianie i goście.

Już po raz dziesiąty w naszej parafii odbyła się akcja poboru krwi. Tym razem swoim bezcennym darem z potrzebującymi podzieliło się dwadzieścia cztery osoby. Zebrano prawie jedenaście litrów krwi.
Podczas wszystkich dziesięciu zbiórek w naszej parafii pozyskano sto trzydzieści jeden litrów krwi. Dziękujemy wszystkim dawcom.
Kolejna taka akcja w naszej parafii będzie miała miejsce 7 października.

Pięćdziesięcioosobowa grupa parafian wraz z ks. Morawskim udała się na pielgrzymkę autokarową do Sanktuarium Matki Bożej w Leżajsku i Kalwarii Pacławskiej. Nasze pielgrzymowanie rozpoczęliśmy Mszą świętą w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Leżajsku. Tam przed cudownym Obrazem zawierzyliśmy podczas Eucharystii siebie i swoje rodziny Jezusowi i Jego Matce, która w tym miejscu odbiera szczególną cześć.
Następnie udaliśmy się do Kalwarii Pacławskiej, gdzie najpierw przeżyliśmy drogę krzyżową na dróżkach kalwaryjskich. Nie było łatwo, bo droga stromo prowadziła pod górę, ale to dało nam przynajmniej w części poczuć trud, który poniósł Jezus w drodze na Golgotę. Potem nawiedziliśmy sanktuarium kalwaryjskie z cudownym Obrazem Matki Bożej, która tu nazywana jest Matką Bożą Słuchającą.
Ostatnim celem naszej pielgrzymki był Przemyśl. W katedrze rzymskokatolickiej oddaliśmy cześć Maryi przed Figurą Matki Bożej Jacowskiej. Nawiedziliśmy też katedrę Kościoła greko-katolickiego.
Zaś w drodze powrotnej powstały plany na kolejną już pielgrzymkę...

Tradycyjnie już na zakończenie roku formacyjnego ministranci, schola i oaza spotkali się na ognisku. Jak zawsze największą atrakcją było pieczenie kiełbasek, każdy sobie upiekł według swego uznania - mniej lub bardziej dopieczoną. Potem podczas radości i śpiewu dziękowaliśmy Panu Bogu za możliwość trwania we wspólnotach, które przybliżają nas do siebie i do Pana Jezusa. Zakończeniem było nagrodzenie najlepszych ministrantów, którzy wyróżnili się sumienną służbą przy ołtarzu przez cały rok. Nagrody dostały także dziewczęta śpiewające w scholi. zdjęcia