W odpust ku czci św. Izydora Oracza modliliśmy się za rolników. Najpierw jednak razem z Publiczną Szkołą Podstawową w Kuczkach-Kolonii świętowaliśmy 11. rocznicę nadania jej Imienia i poświęcenia sztandaru szkoły. W tym dniu szkoła w Kuczach otrzymała Patrona - św. Jana Pawła II.
Obydwu uroczystościom przewodniczył ks. Krzysztof Dukielski, Moderator Diecezjalny Ruchu Światło-Życie. Dzieciom, młodzieży i wszystkim tworzącym społeczność szkoły zwrócił uwagę jak cenna jest postać św. Papieża, a przypominając ważne i niekiedy bolesne wydarzenia z jego życia zaznaczył jak istotne było już od lat dziecięcych oddanie się w opiekę Matce Bożej i jak wielką rolę w jego życiu pełniła modlitwa.
Ukazując zaś osobę św. Izydora zachęcał, aby jego wzorem modlitwa i polecanie się trosce Boga było naszą codziennością. Wtedy będziemy mogli doświadczać, podobnie jak nasz Patron, cudów w naszym życiu.

Dwadzieścia sześcioro dzieci po raz pierwszy w pełni uczestniczyło we Mszy świętej przyjmując Pierwszą Komunię świętą. Uroczystej Mszy świętej przewodniczył ks. bp Paweł Socha, zaś w homilii ks. Proboszcz Wiesław Kudła zwracając się do dzieci przypomniał im jak wielki dar otrzymują przyjmując Ciało Pana Jezusa, a rodzicom jak wielki ciąży na nich obowiązek chrześcijańskiego wychowania dzieci.
Życzymy i dzieciom i ich rodzicom, aby radość ze spotkania z Chrystusem w Eucharystii owocowała przylgnięciem do Niego przez całe życie.

Święty Florian Męczennik jest patronem strażaków, dlatego też druhowie z Ochotniczych Straży Pożarnych uroczyście w tym dniu obchodzą Dzień Strażaka. W tym roku do Kuczek zostali zaproszeni wszyscy strażacy z terenu Gminy Gózd. Przybyli przedstawiciele poszczególnych jednostek wraz ze swoimi sztandarami. Uroczystej Mszy świętej przewodniczył ks. Proboszcz Wiesław. Zaś w homilii do druhów zwrócił się ks. Wikariusz Mariusz przypominając, że Jezus powołując ich do tak odpowiedzialnej funkcji zachęca i zobowiązuje do dawania świadectwa i odpowiadania Bogu na Jego miłość swoim życiem i postępowaniem. Msza święta była okazją, by podziękować strażakom za ich ofiarną służbę i za troskę i ratowanie życia, zdrowia i mienia nas wszystkich. zdjęcia

Podczas uroczystej Mszy świętej trzydzieści czworo młodzieży z ostatnich klas szkoły podstawowej i gimnazjum przyjęło sakrament bierzmowania. Sakramentu umocnienia w wierze udzielił im ks. bp Piotr Turzyński przypominając jak wielkie zadanie ich czeka, aby być świadkiem Jezusa Chrystusa i jak wielką pomocą w tym są Dary Ducha Świętego otrzymane podczas tego sakramentu.

Przygotowując się do 120. rocznicy powstania naszej parafii przeżyliśmy misje święte. Prowadzili je: ks. Andrzej Jędrzejewski, proboszcz parafii św. Stefana w Radomiu oraz ks. Krzysztof Dukielski, moderator diecezjalny Ruchu Światło-Życie.
Był to czas szczególnego otworzenia się na słowo Boga i zastanowienie się, w jaki sposób ono może wpłynąć na naszą codzienność. Dzięki wygłoszonym homiliom mogliśmy odkryć kim jesteśmy wobec Boga i jaki On ma plan wobec nas. Odkrywaliśmy, że jesteśmy wyjątkowym stworzeniem Bożym i powołani do wspólnoty z Nim.

Skończyło się nawiedzenie Figury Matki Bożej Fatimskiej wśród mieszkańców Kuczek-Kolonii. Jednocześnie też skończyło się nawiedzenie w całej naszej parafii, które rozpoczęło się 21 sierpnia 2017 roku bezpośrednio po Jerychu Różańcowym, które przeżywaliśmy w setną rocznicę objawień fatimskich.
Przez ten okres Figurę Matki Bożej gościło w swoim domu pięćset osiemdziesiąt pięć rodzin.
Ksiądz Proboszcz podczas Mszy świętej dziękował wszystkim, którzy przyjęli Matkę Bożą w znaku figury fatimskiej w swoich rodzinach i życzył, aby to nawiedzenie w każdym wydało piękne owoce, bo to zaproszenie Matki Bożej do ogniska domowego nie było jednorazowe, ale ciągłe i nieustanne.

Podczas odpustu ku czci naszego Patrona, św. Józefa Oblubieńca NMP, uroczystej sumie przewodniczył i homilię wygłosił ks. Zenon Sala, dyrektor ekonomiczny Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu. Ksiądz Zenon przypomniał kim dla nas ma być postać św. Józefa i jak jego Osoba ma prowadzić nas w codziennym życiu.