Wśród ponad stu osób w zorganizowanej przez Ruch Światło-Życie diecezji radomskiej Oazie Modlitwy Dzieci Bożych w Pionkach z naszej parafii uczestniczyło trzydzieścioro dzieci. Na czele tej radosnej gromady stali: s. Małgorzata Kobylarz i ks. Krzysztof Kwiatkowski. Na spotkaniach poruszany był temat zawierzenia i objawień Matki Bożej. Wyjątkowym elementem tej Oazy Modlitwy była gra terenowa, podczas której uczestnicy ze swoimi animatorami, podążali ulicami Pionek, szukając wskazówek i zadań do rozwiązania. Jej tematem był różaniec. Ostatnie zadanie, polegało na stworzeniu przez każdą grupę własnego różańca. Było bardzo ciekawie. Rekolekcje wprowadziły uczestników w miesiąc październik, w którym to różaniec zajmuje szczególne miejsce w Kościele. Różaniec to nasza tarcza, która chroni przed złem, dlatego wyjeżdżając z Pionek wszyscy postanowili, że będą starać się odmawiać dziesiątek różańca jak najczęściej. To taka mała rzecz, a ma tak ogromną moc. Chwała Panu za ten czas i za tę radość z bycia Bożym Dzieckiem.

Młodzież z naszej parafii uczestniczyła w Apelu Młodych, który odbył się na Placu Corazziego w Radomiu. W programie był m.in. koncert Siewców Lednicy i "Nieziemskie Granie" oraz adoracja Najświętszego Sakramentu, którą poprowadzili s. Julia Dubowska, świadek cudu eucharystycznego w Sokółce i raper ks. Jakub Bartczak. Przed południem odbyło się natomiast Forum Młodych. W apelu uczestniczyło prawie cztery tysiące młodzieży z całej diecezji radomskiej.

Pielgrzymi, którzy w sierpniu tego roku pielgrzymowali w grupie nr 20 na Jasną Górę spotkali się na ognisku popielgrzymkowym. Był czas na wspomnienia z pątniczego szlaku, czas na plany przyszłorocznej pielgrzymki, a także na konsumpcję upieczonej przez siebie kiełbasy oraz pieczonych w ognisku ziemniaków.

Ponad dwadzieścia osób uczestniczyło w Powakacyjnym Dniu Wspólnoty Ruchu Światło-Życie i Służby Liturgicznej Ołtarza w Sanktuarium Matki Bożej Miłosierdzia w Skarżysku-Kamiennej. Było to spotkanie podsumowujące oazy wakacyjne, w których z naszej parafii w tym roku uczestniczyło dwadzieścia dwoje dzieci i młodzieży. Najliczniejszą grupą, bo aż trzynastoosobową była wspólnota uczestnicząca w rekolekcjach Oazy Dzieci Bożych II stopnia w Pionkach.
Spotkanie rozpoczęło się od wspólnego uwielbienia Boga w radości i zabawie. Potem był czas na spotkania w grupach wiekowych (dorośli, młodzież i dzieci). Najważniejszym momentem była Msza święta, w której z przesłaniem zwrócił się do nas ks. bp Piotr Turzyński wskazując na założyciela oazy, Sługę Bożego ks. Franciszka Blachnickiego i zachęcił do naśladowania go w swoim codziennym życiu.
Na zakończenie podziękowaliśmy moderatorom diecezjalnym za ich posługę w oazie: ks. Grzegorzowi Lipcowi i s. Annie Baćmadze. A nowymi moderatorami diecezjalnymi Ruch Światło-Życie zostali z nominacji ks. Biskupa: ks. Krzysztof Dukielski i s. Małgorzata Kobylarz.

Uroczystą Mszą świętą rozpoczęliśmy w naszej parafii Jerycho Różańcowe. Był to czas dwudziestoczterogodzinnej adoracji Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie razem z Maryją obecną w znaku figury fatimskiej. Na początku Ksiądz Proboszcz zapalił święcę, która paliła się przez cały czas czuwania, jako symbol naszej modlitwy wznoszonej do Boga.

 

W parafialnych dożynkach podziękowaliśmy Panu Bogu za chleb powszedni. Najpierw Ksiądz Proboszcz poświęcił przyniesione przez mieszkańców poszczególnych wsi wieńce, a potem ponieśliśmy je w procesji dziękczynnej. W czasie Mszy świętej dziękowaliśmy Bogu za wszelkie dary, które otrzymujemy od Niego każdego dnia, abyśmy jak Maryja mogli wyśpiewywać radosny hymn uwielbienia: Magnificat. zdjęcia

Dziś wyruszyła XXXIX Piesza pielgrzymka Diecezji Radomskiej na Jasną Górę. Wśród pątników są także pielgrzymi z naszej parafii, którzy razem z mieszkańcami Małęczyna i Gozdu tworzą Grupę nr 20. To już 27. pielgrzymka tej grupy, a przewodniczy jej już po raz 4. ks. Mariusz. W czasie ośmiu dni rekolekcji w drodze pielgrzymi będą rozważać co znaczy być chrześcijaninem w dzisiejszym świecie, bowiem hasło tegorocznej pielgrzymki brzmi: "Idźcie i głoście". Jest to też dziękczynienie Matce Bożej za objawienie się 100 lat temu w Fatimie i 140 lat temu w Gietrzwałdzie, a także za trzysetną rocznicę koronacji Obrazu Jasnogórskiego. zdjęcia