Uczniowie wraz z nauczycielami ze szkoły w Kuczkach, która od dziesięciu lat nosi imię Papieża Jana Pawła II wzięli udział w I Mazowieckim Zjeździe Szkół im. Jana Pawła II. Spotkanie odbyło się w Warszawie, w Świątyni Opatrzności Bożej. Na początku uczestniczyliśmy we Mszy świętej, której przewodniczył kardynał Kazimierz Nycz. Przypomniał nam w homilii ideę powstania tej świątyni jako wotum narodu za uchwalenie Konstytucji 3 maja w 1791 roku. Zwrócił także uwagę, abyśmy wpatrując się w postać naszego Patrona odważnie przyznawali się do Jezusa. Uczniom naszej szkoły przypadło w udziale przygotowanie modlitwy wiernych.
Po Mszy świętej był czas na prelekcję o tym jak można w codzienności czerpać z przesłania św. Jana Pawła II. Potem zwiedziliśmy Panteon Wielkich Polaków, gdzie pochowani są m.in. prezydent Ryszard Kaczorowski i ks. Jan Twardowski.
Następnie po zjedzeniu pysznego obiadu przygotowanego przez organizatorów pojechaliśmy na stare miasto. Tam podczas spaceru mogliśmy zobaczyć niektóre charakterystyczne miejsca dla Warszawy: Zamek Królewski, Kolumnę Zygmunta, rynek z Warszawską Syrenką, Pomnik Małego Powstańca, Grób Nieznanego Żołnierza na Placu Piłsudskiego oraz Pałac Prezydencki. zdjęcia tutu

Wielkanocny Rejonowy Dzień Wspólnoty Ruchu Światło-Życie nasza parafialna wspólnota oazowa przeżyła w parafii pw. Nawiedzenia NMP w Garbatce-Letnisku. Po przywitaniu wszystkich zebranych przez moderatora rejonowego, ks. Mariusza Morawskiego zabawą i okazywaną wspólnie radością przeżyliśmy pierwszy punkt spotkania, który w gronie oazowiczów nazywa się zawiązaniem wspólnoty. Korzystając z ładnej wiosennej pogody odbyło się to w ogrodzie przy plebanii. Następnie przeszliśmy do spotkań w grupach. Rozważaliśmy temat: „Oddanie się Niepokalanej”. Podczas konferencji s. Sylwia Pietryga (ze Zwolenia) wskazała jak wielką rolę w Ruchu Światło-Życie odgrywa Niepokalana i dlaczego właśnie Maryi zawierzył oazę jej twórca, Sługa Boży, ks. Franciszek Blachnicki.
Jak zawsze, najważniejszym punktem tego spotkania była Msza święta, której przewodniczył ks. Konrad Kapcia (z Groszowic), a homilię wygłosił ks. Marcin Cabaj (z Jedlnii-Letniska). Po niej spotkaliśmy się na posiłku, tzw. agapie. Zaś zakończeniem Dnia Wspólnoty było nabożeństwo z zawierzeniem siebie i naszych wspólnot Niepokalanej Matce Kościoła z odczytaniem „Aktu Konstytutywnego Ruchu Światło-Życie”, które poprowadził ks. Marcin Pietras (z Jedlnii).
W Dniu Wspólnoty uczestniczyło 98 osób z siedmiu parafii. Z naszej parafii uczestniczyło 23 osoby, co stanowiło niemal jedną czwartą wszystkich uczestników.

W przedostatni piątek Wielkiego Postu przeżyliśmy Drogę Krzyżową idąc ulicami naszej parafii. Rozważania były oparte na tzw. Biblijnej Drodze Krzyżowej, którą zainicjował w Wielki Piątek 1991 roku św. Jan Paweł II w rzymskim koloseum. Jej stacje oparte są wyłącznie o zdarzenia opisane w Ewangelii, głównie Ewangelii wg św. Marka. W 2007 roku papież Benedykt XVI oficjalnie zatwierdził to nabożeństwo i listę stacji Biblijnej Drogi Krzyżowej. zdjęcia

 

Podczas Parafialnego Odpustu ku czci św. Józefa Oblubieńca NMP uroczystą sumę odprawił i homilię wygłosił ks. Czesław Bieniek z parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Radomiu. Przypomniał nam, że św. Józef jest wyjątkowym świętym i aktualnym także dziś. Wspomniał o roli jaką odegrał w życiu naszego narodu i jak przez wieki Polacy odważnie szli przez życie broniąc zasad chrześcijańskich w naszej ojczyźnie.

Parafialne rekolekcje wielkopostne w tym roku poprowadził ks. Łukasz Zieliński, wikariusz parafii pw. Matki Odkupiciela w Radomiu. Ksiądz Łukasz zwracał uwagę na działanie Ducha Świętego w naszym codziennym życiu. Przeżywamy bowiem rok duszpasterski Ducha Świętego, więc czas szczególnego zastanowienia się nad udziałem Trzeciej Osoby Trójcy Świętej.
Dzieci i młodzież z gimnazjum miały swoje spotkania, dzięki życzliwości dyrekcji, w szkole w Kuczkach. Tam był czas na wspólne rozważanie dekalogu oraz sakramentów, jak również czas na spotkanie integracyjne i zabawę w gronie rówieśników. Równocześnie rodzice mieli spotkanie z państwem Anną i Tomaszem, parą rejonową Domowego Kościoła, którzy opowiadali o swoim życiu, małżeństwie i rodzinie pokazując jaką wartość w życiu ma modlitwa i Pan Bóg. zdjęcia

W szkole w Kuczkach odbył się II Gminny Konkurs Wiedzy o św. Janie Pawle II. Do udziału zostały zaproszone wszystkie szkoły podstawowe z terenu Gminy Gózd. Każda szkoła w etapie szkolnym wyłoniła trzyosobową drużynę, która reprezentowała swoją placówkę.

Gościliśmy chór z Bogusławia na Ukrainie. Podczas koncertu mogliśmy wysłuchać najpierw kolęd, bowiem wspólnie przeżywamy czas Bożego Narodzenia. Pierwszą zaśpiewaną była polska kolęda Wśród nocnej ciszy. Potem inne już po ukraińsku. Następnie, w drugiej części koncertu artyści zaśpiewali kilka ludowych pieśni i piosenek ukraińskich. Nie zabrakło wśród nich polskiej piosenki Hej sokoły, która opowiada o Ukrainie.
Miłym akcentem na zakończenie było podziękowanie dla naszego księdza Proboszcza od mera Bogusławia za życzliwość dla tamtejszej parafii. Od kilku lat w parafii Dobrego Pasterza w Bogusławiu duszpasterzuje kapłan pochodzący z naszej diecezji, ks. Krzysztof Wilk. zdjęcia