Dzieci, które w niedzielę przyjęły po raz pierwszy Komunię świętą uczestniczyły w pielgrzymce dziękczynnej do Krakowa i Wadowic.
Najpierw nawiedziliśmy Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie, gdzie w czasie II wojny światowej w kamieniołomach pracował młody Karol Wojtyła. Tam uczestniczyliśmy we Mszy świętej. Potem był czas na zwiedzanie Krakowa. Naszą pielgrzymkę zakończyliśmy wizytą w domu Karola Wojtyły, w Wadowicach, gdzie jak sam wspominał będąc już papieżem: "tu wszystko się zaczęło..."

Podczas odpustu ku czci św. Izydora ks. Roman Kotlimowski, który głosił słowo Boże wskazywał na postać św. Patrona, który mimo obowiązków i ciężkiej pracy zawsze znajdował czas dla Boga i na modlitwę. Dzięki czemu Pan Bóg mu błogosławił w jego pracy i życiu osobistym.

15 maja 2008 roku szkoła w Kuczkach-Kolonii otrzymała Patrona Jana Pawła II i został poświęcony sztandar szkoły. Świętowanie 10. rocznicy nadania imienia Jana Pawła II rozpoczęło się od uroczystej Mszy świętej pod przewodnictwem ks. Biskupa Piotra Turzyńskiego. Ksiądz Biskup przypomniał kim dla nas jest ten wielki Polak i jakie są jego zasługi dla Polski i całego Kościoła oraz jak możemy jego słowo wprowadzać w życie.
Kolejna część uroczystości miała miejsce już w szkole, gdzie wspominano dzień sprzed dziecięciu lat, a także wydarzenia, których uczestniczy społeczność szkoły czcząc postać św. Jana Pawła II. Nie zabrakło też ulubionych piosenek św. Papieża, a także wierszy o nim napisanych i wyrecytowanych przez uczniów.
Cała uroczystość pokazała jak ważny jest Patron dla młodego pokolenia – św. Jan Paweł II. Mimo, że dla uczniów osoba Jana Pawła II to już postać historyczna, to cały czas bardzo bliska każdemu.

Dwadzieścia siedmioro dzieci po raz pierwszy przyjęły Komunię świętą. Jest to ważny moment dla dziecka, które od tego czasu może w pełni uczestniczyć we Mszy świętej karmiąc się Ciałem Chrystusa. Pierwszej Komunii świętej udzielił trzecioklasistom ks. Proboszcz, który w homilii przypomniał rodzicom, jak wielki obowiązek ciąży na nich, aby dzieci, które dziś doprowadzili do Chrystusa, przyprowadzali do Niego cały czas, aby ta wiara i chęć spotkania z Bogiem w Eucharystii nie wygasła.

Spośród sześćdziesięciu uczestników Oazy Modlitwy Dzieci Bożych zorganizowanej przez Ruch Światło-Życie diecezji radomskiej jedna trzecia to były dzieci z naszej parafii, które należą do oazy. Rekolekcje te pomagają młodym ludziom odkryć piękno modlitwy, bliskości Pana Boga i wspólnoty rówieśników.

Jak co roku przeżyliśmy procesje krzyżowe, w czasie których prosiliśmy o dobre tegoroczne urodzaje oraz o błogosławieństwo Boże w pracy dla rolników.
Po Mszy świętej wyruszaliśmy z procesją śpiewając Litanię do Wszystkich Świętych, zaś przy krzyżu po rozważeniu fragmentu Ewangelii odmawialiśmy modlitwy wypraszając łask Bożych. Całość kończyliśmy w kościele nabożeństwem majowym. zdjęcia

Gościliśmy ks. Biskupa Piotra Turzyńskiego w ramach wizytacji biskupiej. Taka wizytacja odbywana jest w każdej parafii co kilka lat. Ma na celu spotkanie Pasterza Diecezji z wiernymi w parafii.
Po przywitaniu dostojnego Gościa przez parafian ks. Proboszcz przedstawił historię parafii oraz to jak ona funkcjonuje, jakie wspólnoty działają, jakie są radości i bolączki parafian. Ksiądz Biskup podczas homilii zwracał się do nas powołując się na przykazanie miłości, o którym mówiła liturgia słowa z dzisiejszej niedzieli. Zachęcał, aby uczyć się tej prawdziwej miłości, która nastawiona jest na dawanie siebie, a której wyraz ukazał nam Chrystus. Z tą miłością mamy budować nasze życie rodzinne i tą miłością zachęcić innych do przyjścia do Chrystusa.