Przez posługę Księdza Biskupa Henryka Tomasika młodzież naszej parafii przyjęła sakrament bierzmowania. Umocnionych darami Ducha Świętego zostało osiemnaście młodych osób. Ksiądz Biskup przypomniał młodzieży, że przyjmując sakrament bierzmowania zobowiązali się do dawania świadectwa życia chrześcijańskiego. Zwrócił uwagę, iż każdego dnia mają odpowiadać Jezusowi, czy Go kochają, czy są Jego świadkami i czy dają świadectwo przyjętych darów.

Młodzież z naszej parafii przygotowująca się do bierzmowania wzięła udział w Dniu Bierzmowanych w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia Pani i Królowej Ziemi Radomskiej.
Całość rozpoczęła się od przywitania przez Kustosza Sanktuarium i zawiązania wspólnoty. Potem była konferencja o tym, jak działa Duch Święty w życiu młodego człowieka, pod warunkiem, że otworzymy się na Niego. Podczas spotkania młodzież odwiedził ks. bp Henryk Tomasik, który umocnił młodych słowem pokrzepienia. Na zakończenie młodzi zostali posłani do swoich parafii, rodzin i szkół, aby zaświadczyć o sile Ducha Świętego, który zstąpi na nich w sakramencie bierzmowania.

Uczniowie wraz z nauczycielami ze szkoły w Kuczkach, która od dziesięciu lat nosi imię Papieża Jana Pawła II wzięli udział w I Mazowieckim Zjeździe Szkół im. Jana Pawła II. Spotkanie odbyło się w Warszawie, w Świątyni Opatrzności Bożej. Na początku uczestniczyliśmy we Mszy świętej, której przewodniczył kardynał Kazimierz Nycz. Przypomniał nam w homilii ideę powstania tej świątyni jako wotum narodu za uchwalenie Konstytucji 3 maja w 1791 roku. Zwrócił także uwagę, abyśmy wpatrując się w postać naszego Patrona odważnie przyznawali się do Jezusa. Uczniom naszej szkoły przypadło w udziale przygotowanie modlitwy wiernych.
Po Mszy świętej był czas na prelekcję o tym jak można w codzienności czerpać z przesłania św. Jana Pawła II. Potem zwiedziliśmy Panteon Wielkich Polaków, gdzie pochowani są m.in. prezydent Ryszard Kaczorowski i ks. Jan Twardowski.
Następnie po zjedzeniu pysznego obiadu przygotowanego przez organizatorów pojechaliśmy na stare miasto. Tam podczas spaceru mogliśmy zobaczyć niektóre charakterystyczne miejsca dla Warszawy: Zamek Królewski, Kolumnę Zygmunta, rynek z Warszawską Syrenką, Pomnik Małego Powstańca, Grób Nieznanego Żołnierza na Placu Piłsudskiego oraz Pałac Prezydencki. zdjęcia tutu

Wielkanocny Rejonowy Dzień Wspólnoty Ruchu Światło-Życie nasza parafialna wspólnota oazowa przeżyła w parafii pw. Nawiedzenia NMP w Garbatce-Letnisku. Po przywitaniu wszystkich zebranych przez moderatora rejonowego, ks. Mariusza Morawskiego zabawą i okazywaną wspólnie radością przeżyliśmy pierwszy punkt spotkania, który w gronie oazowiczów nazywa się zawiązaniem wspólnoty. Korzystając z ładnej wiosennej pogody odbyło się to w ogrodzie przy plebanii. Następnie przeszliśmy do spotkań w grupach. Rozważaliśmy temat: „Oddanie się Niepokalanej”. Podczas konferencji s. Sylwia Pietryga (ze Zwolenia) wskazała jak wielką rolę w Ruchu Światło-Życie odgrywa Niepokalana i dlaczego właśnie Maryi zawierzył oazę jej twórca, Sługa Boży, ks. Franciszek Blachnicki.
Jak zawsze, najważniejszym punktem tego spotkania była Msza święta, której przewodniczył ks. Konrad Kapcia (z Groszowic), a homilię wygłosił ks. Marcin Cabaj (z Jedlnii-Letniska). Po niej spotkaliśmy się na posiłku, tzw. agapie. Zaś zakończeniem Dnia Wspólnoty było nabożeństwo z zawierzeniem siebie i naszych wspólnot Niepokalanej Matce Kościoła z odczytaniem „Aktu Konstytutywnego Ruchu Światło-Życie”, które poprowadził ks. Marcin Pietras (z Jedlnii).
W Dniu Wspólnoty uczestniczyło 98 osób z siedmiu parafii. Z naszej parafii uczestniczyło 23 osoby, co stanowiło niemal jedną czwartą wszystkich uczestników.

W przedostatni piątek Wielkiego Postu przeżyliśmy Drogę Krzyżową idąc ulicami naszej parafii. Rozważania były oparte na tzw. Biblijnej Drodze Krzyżowej, którą zainicjował w Wielki Piątek 1991 roku św. Jan Paweł II w rzymskim koloseum. Jej stacje oparte są wyłącznie o zdarzenia opisane w Ewangelii, głównie Ewangelii wg św. Marka. W 2007 roku papież Benedykt XVI oficjalnie zatwierdził to nabożeństwo i listę stacji Biblijnej Drogi Krzyżowej. zdjęcia

 

Podczas Parafialnego Odpustu ku czci św. Józefa Oblubieńca NMP uroczystą sumę odprawił i homilię wygłosił ks. Czesław Bieniek z parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Radomiu. Przypomniał nam, że św. Józef jest wyjątkowym świętym i aktualnym także dziś. Wspomniał o roli jaką odegrał w życiu naszego narodu i jak przez wieki Polacy odważnie szli przez życie broniąc zasad chrześcijańskich w naszej ojczyźnie.

Parafialne rekolekcje wielkopostne w tym roku poprowadził ks. Łukasz Zieliński, wikariusz parafii pw. Matki Odkupiciela w Radomiu. Ksiądz Łukasz zwracał uwagę na działanie Ducha Świętego w naszym codziennym życiu. Przeżywamy bowiem rok duszpasterski Ducha Świętego, więc czas szczególnego zastanowienia się nad udziałem Trzeciej Osoby Trójcy Świętej.
Dzieci i młodzież z gimnazjum miały swoje spotkania, dzięki życzliwości dyrekcji, w szkole w Kuczkach. Tam był czas na wspólne rozważanie dekalogu oraz sakramentów, jak również czas na spotkanie integracyjne i zabawę w gronie rówieśników. Równocześnie rodzice mieli spotkanie z państwem Anną i Tomaszem, parą rejonową Domowego Kościoła, którzy opowiadali o swoim życiu, małżeństwie i rodzinie pokazując jaką wartość w życiu ma modlitwa i Pan Bóg. zdjęcia