Spośród sześćdziesięciu uczestników Oazy Modlitwy Dzieci Bożych zorganizowanej przez Ruch Światło-Życie diecezji radomskiej jedna trzecia to były dzieci z naszej parafii, które należą do oazy. Rekolekcje te pomagają młodym ludziom odkryć piękno modlitwy, bliskości Pana Boga i wspólnoty rówieśników.

Jak co roku przeżyliśmy procesje krzyżowe, w czasie których prosiliśmy o dobre tegoroczne urodzaje oraz o błogosławieństwo Boże w pracy dla rolników.
Po Mszy świętej wyruszaliśmy z procesją śpiewając Litanię do Wszystkich Świętych, zaś przy krzyżu po rozważeniu fragmentu Ewangelii odmawialiśmy modlitwy wypraszając łask Bożych. Całość kończyliśmy w kościele nabożeństwem majowym. zdjęcia

Gościliśmy ks. Biskupa Piotra Turzyńskiego w ramach wizytacji biskupiej. Taka wizytacja odbywana jest w każdej parafii co kilka lat. Ma na celu spotkanie Pasterza Diecezji z wiernymi w parafii.
Po przywitaniu dostojnego Gościa przez parafian ks. Proboszcz przedstawił historię parafii oraz to jak ona funkcjonuje, jakie wspólnoty działają, jakie są radości i bolączki parafian. Ksiądz Biskup podczas homilii zwracał się do nas powołując się na przykazanie miłości, o którym mówiła liturgia słowa z dzisiejszej niedzieli. Zachęcał, aby uczyć się tej prawdziwej miłości, która nastawiona jest na dawanie siebie, a której wyraz ukazał nam Chrystus. Z tą miłością mamy budować nasze życie rodzinne i tą miłością zachęcić innych do przyjścia do Chrystusa.

Po raz kolejny w naszej parafii zorganizowano zbiórkę krwi. Dwadzieścia sześć osób podzieliło się tym najcenniejszym darem z potrzebującymi. Zebrano ponad jedenaście i pół litra krwi.

Przez posługę Księdza Biskupa Henryka Tomasika młodzież naszej parafii przyjęła sakrament bierzmowania. Umocnionych darami Ducha Świętego zostało osiemnaście młodych osób. Ksiądz Biskup przypomniał młodzieży, że przyjmując sakrament bierzmowania zobowiązali się do dawania świadectwa życia chrześcijańskiego. Zwrócił uwagę, iż każdego dnia mają odpowiadać Jezusowi, czy Go kochają, czy są Jego świadkami i czy dają świadectwo przyjętych darów.

Młodzież z naszej parafii przygotowująca się do bierzmowania wzięła udział w Dniu Bierzmowanych w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia Pani i Królowej Ziemi Radomskiej.
Całość rozpoczęła się od przywitania przez Kustosza Sanktuarium i zawiązania wspólnoty. Potem była konferencja o tym, jak działa Duch Święty w życiu młodego człowieka, pod warunkiem, że otworzymy się na Niego. Podczas spotkania młodzież odwiedził ks. bp Henryk Tomasik, który umocnił młodych słowem pokrzepienia. Na zakończenie młodzi zostali posłani do swoich parafii, rodzin i szkół, aby zaświadczyć o sile Ducha Świętego, który zstąpi na nich w sakramencie bierzmowania.

Uczniowie wraz z nauczycielami ze szkoły w Kuczkach, która od dziesięciu lat nosi imię Papieża Jana Pawła II wzięli udział w I Mazowieckim Zjeździe Szkół im. Jana Pawła II. Spotkanie odbyło się w Warszawie, w Świątyni Opatrzności Bożej. Na początku uczestniczyliśmy we Mszy świętej, której przewodniczył kardynał Kazimierz Nycz. Przypomniał nam w homilii ideę powstania tej świątyni jako wotum narodu za uchwalenie Konstytucji 3 maja w 1791 roku. Zwrócił także uwagę, abyśmy wpatrując się w postać naszego Patrona odważnie przyznawali się do Jezusa. Uczniom naszej szkoły przypadło w udziale przygotowanie modlitwy wiernych.
Po Mszy świętej był czas na prelekcję o tym jak można w codzienności czerpać z przesłania św. Jana Pawła II. Potem zwiedziliśmy Panteon Wielkich Polaków, gdzie pochowani są m.in. prezydent Ryszard Kaczorowski i ks. Jan Twardowski.
Następnie po zjedzeniu pysznego obiadu przygotowanego przez organizatorów pojechaliśmy na stare miasto. Tam podczas spaceru mogliśmy zobaczyć niektóre charakterystyczne miejsca dla Warszawy: Zamek Królewski, Kolumnę Zygmunta, rynek z Warszawską Syrenką, Pomnik Małego Powstańca, Grób Nieznanego Żołnierza na Placu Piłsudskiego oraz Pałac Prezydencki. zdjęcia tutu