3 czerwca 1978 roku ks. Proboszcz Wiesław Kudła przyjął przez posługę Sługi Bożego ks. Biskupa Piotra Gołębiowskiego święcenia kapłańskie. Dziś świętowaliśmy 40. rocznicę święceń kapłańskich. Podczas uroczystej Mszy świętej, której przewodniczył ks. Grzegorz Lipiec, ojciec duchowny radomskiego seminarium duchownego, ks. Jan Niziołek, dziekan dekanatu radomskiego-północnego w homilii zwrócił uwagę czym jest kapłaństwo i jaką wartość ma dla wszystkich wierzących. Wspomniał też, że drogi nam Jubilat prawie połowę swego życia kapłańskiego, bo dziewiętnaście lat spędził duszpasterzując w naszej parafii. I ta rocznica jest doskonałą okazją, by podziękować ks. Proboszczowi za niemalże dwudziestoletnią posługę i pasterską troskę o parafian. Co też się pojawiało podczas życzeń składanych przez parafian ks. Jubilatowi na koniec Mszy świętej.

Dzieci, które w niedzielę przeżywały Rocznicę Pierwszej Komunii świętej wyjechały wraz z rodzicami i wychowawcami na pielgrzymkę dziękczynną do Sanktuarium na Świętym Krzyżu. Po wejściu tzw. traktem królewskim na szczyt, uczestniczyliśmy we Mszy świętej, w czasie której ks. Mariusz zwrócił uwagę, że droga na Święty Krzyż przypomina nam nasze życie: trudna, czasem stroma, ale daje wiele radości i szczęścia z dotarcia do celu. Następnie adorowaliśmy relikwie krzyża Jezusa, które przechowywane są w tym sanktuarium i zwiedziliśmy muzeum misyjne ojców oblatów.
Potem jeszcze pojechaliśmy do Sandomierza, gdzie po przejściu wąwozem świętej Jadwigi przez bramę "ucho igielne" weszliśmy na stare miasto, by zwiedzić jego zabytki oraz zbrojownię i podziemia.

Podczas Mszy świętej odprawionej w Kuczkach-Wsi ksiądz Proboszcz poświęcił odnowioną figurkę, która została postawiona w 1980 roku na pamiątkę nawiedzenia Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w rodzinach, a teraz odnowiona przez mieszkańców i ustawiona w tym samym miejscu.

Dzieci, które w niedzielę przyjęły po raz pierwszy Komunię świętą uczestniczyły w pielgrzymce dziękczynnej do Krakowa i Wadowic.
Najpierw nawiedziliśmy Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie, gdzie w czasie II wojny światowej w kamieniołomach pracował młody Karol Wojtyła. Tam uczestniczyliśmy we Mszy świętej. Potem był czas na zwiedzanie Krakowa. Naszą pielgrzymkę zakończyliśmy wizytą w domu Karola Wojtyły, w Wadowicach, gdzie jak sam wspominał będąc już papieżem: "tu wszystko się zaczęło..."

Podczas odpustu ku czci św. Izydora ks. Roman Kotlimowski, który głosił słowo Boże wskazywał na postać św. Patrona, który mimo obowiązków i ciężkiej pracy zawsze znajdował czas dla Boga i na modlitwę. Dzięki czemu Pan Bóg mu błogosławił w jego pracy i życiu osobistym.

15 maja 2008 roku szkoła w Kuczkach-Kolonii otrzymała Patrona Jana Pawła II i został poświęcony sztandar szkoły. Świętowanie 10. rocznicy nadania imienia Jana Pawła II rozpoczęło się od uroczystej Mszy świętej pod przewodnictwem ks. Biskupa Piotra Turzyńskiego. Ksiądz Biskup przypomniał kim dla nas jest ten wielki Polak i jakie są jego zasługi dla Polski i całego Kościoła oraz jak możemy jego słowo wprowadzać w życie.
Kolejna część uroczystości miała miejsce już w szkole, gdzie wspominano dzień sprzed dziecięciu lat, a także wydarzenia, których uczestniczy społeczność szkoły czcząc postać św. Jana Pawła II. Nie zabrakło też ulubionych piosenek św. Papieża, a także wierszy o nim napisanych i wyrecytowanych przez uczniów.
Cała uroczystość pokazała jak ważny jest Patron dla młodego pokolenia – św. Jan Paweł II. Mimo, że dla uczniów osoba Jana Pawła II to już postać historyczna, to cały czas bardzo bliska każdemu.

Dwadzieścia siedmioro dzieci po raz pierwszy przyjęły Komunię świętą. Jest to ważny moment dla dziecka, które od tego czasu może w pełni uczestniczyć we Mszy świętej karmiąc się Ciałem Chrystusa. Pierwszej Komunii świętej udzielił trzecioklasistom ks. Proboszcz, który w homilii przypomniał rodzicom, jak wielki obowiązek ciąży na nich, aby dzieci, które dziś doprowadzili do Chrystusa, przyprowadzali do Niego cały czas, aby ta wiara i chęć spotkania z Bogiem w Eucharystii nie wygasła.