Dzieci, które w niedzielę po raz pierwszy przystąpiły do Komunii świętej, udali się wraz z rodzicami i księdzem katechetą na pielgrzymkę dziękczynną do Wadowic. Miejsce narodzin i dzieciństwa Karola Wojtyły - przyszłego papieża, a dziś świętego Jana Pawła II jest bliskie każdemu uczniowi szkoły w Kuczkach-Kolonii, której Jan Paweł II jest Patronem.
Pierwszym i najważniejszym momentem była Msza święta sprawowana w wadowickiej bazylice, gdzie przyjął chrzest i często się modlił młody Karol Wojtyła. Potem zwiedziliśmy Muzeum - Dom Jana Pawła II, miejsce, w którym mieszkał i dorastał przyszły papież. A uważnie słuchając przewodnika można było dowiedzieć się o wielu wydarzeniach z jego życia.
Następnie, po nasyceniu się słynnymi kremówkami, wyruszyliśmy do Krakowa, aby poznać najważniejsze miejsca tego królewskiego miasta związane z historią naszej ojczyzny.

Dzień ten był szczególny i uroczysty dla dwadzieściorga dzieci, które przystąpiły do Pierwszej Komunii świętej. Dzieci radują się z tego, że mogą w pełni jednoczyć się z Panem Jezusem w Eucharystii. Ale to też stawia zadanie przed rodzicami, co przypomniał w homilii ks. Proboszcz, aby tą dziecięcą euforię związaną z rozbudzoną wiarą podtrzymywać i rozwijać. Wyjątkowość tego dnia też podkreślała normalność, do której powracamy, a która przez dwa lata pandemii i związanych z nią ograniczeniami nie była możliwa.

Podczas tegorocznych rekolekcji wielkopostnych do Świąt Wielkanocnych przygotowywał nas ks. Tomasz Orłowski, wikariusz z parafii Opieki NMP w Radomiu. Ksiądz Rekolekcjonista ukazywał podczas nauk to co jest podstawą naszej religijności, co jest najważniejsze w kontakcie z Bogiem - modlitwa, Eucharystia, sakrament pokuty. Dzieci podczas rekolekcji spotykały się w szkole (zdjęcia), aby tam poznawać wielką miłość Boga ku nam i w jaki sposób naszą postawą możemy na nią odpowiadać.

Oaza Rodzin z rejonu "Pionki" zorganizowała Drogę Krzyżową na Święty Krzyż. Razem z przedstawicielami Kręgu Domowego Kościoła naszej parafii wzięli w niej udział ministranci oraz dziewczęta śpiewające w naszej scholi. Dołączyli do nich także niektórzy uchodźcy z Ukrainy mieszkający u rodzin w naszej parafii. Drogę Krzyżową rozpoczęto w Nowej Słupi, aby stamtąd przejść tzw. "drogą królewską" rozważając Mękę Chrystusa na szczyt Świętego Krzyża. Co pozwoliło choć w części przybliżyć sobie trud, jaki poniósł Jezus dźwigając krzyż na Golgotę. Nabożeństwo zakończyła Msza święta podczas której wszystkich zebranych pobłogosławił relikwiami Krzyża Świętego moderator rejonowy Ruchu Światło-Życie ks. Mariusz Morawski. Ostatnią atrakcją dla dzieci było wejście na wieżę klasztorną, skąd można podziwiać panoramę Gór Świętokrzyskich.

Uroczystą Mszę świętą w dniu Odpustu św. Józefa celebrował ks. Marcin Andrzejewski, proboszcz parafii pw. Chrystusa Króla w Radomiu. Przypomniał nam w homilii, iż mamy ogromne szczęście, skoro patronuje nam taki wyjątkowy Święty - nie tylko z okazji odpustu, ale na co dzień. Pokazuje on, co znaczy być człowiekiem wiary. Tak jak Bóg powierzył swojego Syna Jezusa opiece św. Józefa, tak i nam się On powierza. Dlatego mamy przyjąć i codziennie przyjmować Boga w posłuszeństwie wiary na wzór św. Józefa.
Po Mszy świętej klęcząc przed Najświętszym Sakramentem zawierzyliśmy opiece św. Patrona wszystkie rodziny naszej parafii.

W przyszłym roku Oaza Domowego Kościoła (oaza rodzin), która jest gałęzią rodzinną Ruchu Światło-Życie będzie obchodzić pięćdziesięciolecie powstania. Z tej okazji w naszej diecezji w kręgach oazy rodzin peregrynuje figura Niepokalanej. Uroczystą Mszą świętą rozpoczęło się w naszej parafii nawiedzenie Matki Bożej wśród rodzin należących do oazy rodzin oraz dzieci zrzeszonych w oazie dziecięcej. W czasie Eucharystii została przywitana w parafii figura, następnie ks. Mariusz w homilii zachęcił, by dobrze i owocnie wykorzystać czas nawiedzenia w rodzinach. W niedzielę figura pozostała w kościele, aby wszyscy parafianie mogli przed nią wzywać wstawiennictwa Niepokalanej, a potem rozpoczęła się peregrynacja w rodzinach oazowiczów. Nawiedzenie trwać będzie do 4 marca.

Rok 2021 w skali całego świata to kolejny rok walki z pandemią koronawirusa sars-cov-2. Ale dla chrześcijan był to przede wszystkim rok beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia bł. kardynała Stefana Wyszyńskiego. Od stycznia tego roku diecezją radomską kieruje bp Marek Solarczyk. Wspominaliśmy w tym roku 30. rocznicę pobytu św. Jana Pawła II w Radomiu i jego IV pielgrzymkę do ojczyzny. Nasza ojczyzna w tym roku przeżywała również bolesną czterdziestą rocznicę wprowadzenia stanu wojennego.
Nasz kościół parafialny w przeżywanym Roku św. Józefa decyzją ks. Biskupa stał się kościołem stacyjnym, w którym można było uzyskać odpusty modląc się za wstawiennictwem naszego Patrona. W tym też roku przeżywaliśmy Jerycho Rodzin i całodobową adorację Najświętszego Sakramentu. Zaś na zakończenie Roku św. Józefa rozpoczęliśmy peregrynację Obrazu Świętej Rodziny w domach rodzin naszej parafii.
W tym roku w naszej parafii dwadzieścia pięcioro dzieci przyjęło chrzest święty. Dwadzieścia troje dzieci po raz pierwszy zjednoczyło się z Chrystusem w Komunii świętej. Szesnaścioro młodych umocniło swoją wiarę w sakramencie bierzmowania. Zostało pobłogosławionych piętnaście małżeństw. Zaś trzydzieści cztery osoby zakończyły ziemski żywot.