Do grona ministrantów dołączyło ośmiu chłopców, którym ks. Proboszcz poświęcił komże i przyjął od nich przyrzeczenie wzorowej służby przy ołtarzu. Do Służby Liturgicznej Ołtarza dołączyli: Brajan Gugała, Cezary Gugała, Jakub Misalski, Emil Rusinowski, Jakub Szpilski, Wojciech Szymański, Krzysztof Wierzbicki i Łukasz Żaczek.

Podczas kolejnej zbiórki krwi w naszej parafii zorganizowanej przy współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Radomiu trzydzieści dwie osoby podzieliło się tym bezcennym darem z potrzebującymi. Zebrano ponad czternaście litrów krwi.

Uczniowie ze szkoły w Kuczkach, która nosi imię Jana Pawła II wraz ze swoimi nauczycielami wzięli udział w XVII Pielgrzymce Rodziny Szkół im. Jana Pawła II na Jasną Górę.
W spotkaniu uczestniczyło ponad piętnaście tysięcy dzieci i młodzieży z przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i wyższych z całej Polski i z zagranicy. Uroczystej Mszy świętej przewodniczył ks. bp Henryk Tomasik, który przypomniał, że Maryja zaprasza każdego z nas, abyśmy wzorem Patrona, św. Jana Pawła II zawsze dążyli do bliskości z Jezusem Chrystusem. Na zakończenie Eucharystii uczestnicy pielgrzymki zawierzyli Matce Bożej wszystkich, którzy przybyli na to spotkanie, a także swoich kolegów i koleżanki oraz nauczycieli i rodziców, prosząc Ją o opiekę. Odczytany też został list do papieża Franciszka, który zapewne niebawem otrzyma. więcej

Wśród ponad stu osób w zorganizowanej przez Ruch Światło-Życie diecezji radomskiej Oazie Modlitwy Dzieci Bożych w Pionkach z naszej parafii uczestniczyło trzydzieścioro dzieci. Na czele tej radosnej gromady stali: s. Małgorzata Kobylarz i ks. Krzysztof Kwiatkowski. Na spotkaniach poruszany był temat zawierzenia i objawień Matki Bożej. Wyjątkowym elementem tej Oazy Modlitwy była gra terenowa, podczas której uczestnicy ze swoimi animatorami, podążali ulicami Pionek, szukając wskazówek i zadań do rozwiązania. Jej tematem był różaniec. Ostatnie zadanie, polegało na stworzeniu przez każdą grupę własnego różańca. Było bardzo ciekawie. Rekolekcje wprowadziły uczestników w miesiąc październik, w którym to różaniec zajmuje szczególne miejsce w Kościele. Różaniec to nasza tarcza, która chroni przed złem, dlatego wyjeżdżając z Pionek wszyscy postanowili, że będą starać się odmawiać dziesiątek różańca jak najczęściej. To taka mała rzecz, a ma tak ogromną moc. Chwała Panu za ten czas i za tę radość z bycia Bożym Dzieckiem.

Młodzież z naszej parafii uczestniczyła w Apelu Młodych, który odbył się na Placu Corazziego w Radomiu. W programie był m.in. koncert Siewców Lednicy i "Nieziemskie Granie" oraz adoracja Najświętszego Sakramentu, którą poprowadzili s. Julia Dubowska, świadek cudu eucharystycznego w Sokółce i raper ks. Jakub Bartczak. Przed południem odbyło się natomiast Forum Młodych. W apelu uczestniczyło prawie cztery tysiące młodzieży z całej diecezji radomskiej.

Pielgrzymi, którzy w sierpniu tego roku pielgrzymowali w grupie nr 20 na Jasną Górę spotkali się na ognisku popielgrzymkowym. Był czas na wspomnienia z pątniczego szlaku, czas na plany przyszłorocznej pielgrzymki, a także na konsumpcję upieczonej przez siebie kiełbasy oraz pieczonych w ognisku ziemniaków.

Ponad dwadzieścia osób uczestniczyło w Powakacyjnym Dniu Wspólnoty Ruchu Światło-Życie i Służby Liturgicznej Ołtarza w Sanktuarium Matki Bożej Miłosierdzia w Skarżysku-Kamiennej. Było to spotkanie podsumowujące oazy wakacyjne, w których z naszej parafii w tym roku uczestniczyło dwadzieścia dwoje dzieci i młodzieży. Najliczniejszą grupą, bo aż trzynastoosobową była wspólnota uczestnicząca w rekolekcjach Oazy Dzieci Bożych II stopnia w Pionkach.
Spotkanie rozpoczęło się od wspólnego uwielbienia Boga w radości i zabawie. Potem był czas na spotkania w grupach wiekowych (dorośli, młodzież i dzieci). Najważniejszym momentem była Msza święta, w której z przesłaniem zwrócił się do nas ks. bp Piotr Turzyński wskazując na założyciela oazy, Sługę Bożego ks. Franciszka Blachnickiego i zachęcił do naśladowania go w swoim codziennym życiu.
Na zakończenie podziękowaliśmy moderatorom diecezjalnym za ich posługę w oazie: ks. Grzegorzowi Lipcowi i s. Annie Baćmadze. A nowymi moderatorami diecezjalnymi Ruch Światło-Życie zostali z nominacji ks. Biskupa: ks. Krzysztof Dukielski i s. Małgorzata Kobylarz.