Ruch Światło-Życie (znany powszechnie jako Oaza) powstał w Polsce, a jego założycielem jest Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki.
Ruch gromadzi ludzi różnego wieku i stanu: młodzież, dzieci, dorosłych oraz rodziny w części rodzinnej, jaką jest Domowy Kościół (nazywany także Oazą Rodzin). Poprzez odpowiednią dla każdej z tych grup formację Ruch Światło-Życie stara się formować dojrzałych i świadomych chrześcijan oraz służyć ożywianiu lokalnych wspólnot Kościoła – parafii, diecezji.
Znakiem Ruchu Światło-Życie jest symbol i słowa ΦΩΣ ΖΩΗ (czyt. fos-zoe) – greckie słowa „światło” i „życie”, krzyżujące się na literze „omega”, która tutaj jest symbolem Ducha Świętego i ułożone w kształt krzyża. Popularna nazwa tego symbolu to foska.
Początki historii Ruchu sięgają pierwszej „oazy” (czyli wyjazdu rekolekcyjnego), która odbyła się w 1954 roku z udziałem ministrantów. Twórcą oazy, założycielem Ruchu i pierwszym moderatorem krajowym był ks. Franciszek Blachnicki (pochowany w kościele pw. Dobrego Pasterza w Krościenku), zmarły w 1987 roku. W Krościenku jest źródło i centrum Ruchu Światło-Życie.
Od kilkunastu lat Ruch Światło-Życie działa także poza Polską: w Bułgarii, Brazylii, na Słowacji, Litwie, w Czechach, Niemczech, Austrii, na Białorusi, Ukrainie (skąd coraz liczniej młodzież przybywa na wakacyjne oazy do Polski), Łotwie, w Irlandii i Wielkiej Brytanii, a od niedawna także w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie a nawet w Chinach.
Cel Ruchu Światło-Życie jest osiągany poprzez realizację programu formacyjnego. Każdy uczestnik ruchu po ewangelizacji, prowadzącej do przyjęcia Jezusa Chrystusa jako swego Pana i Zbawiciela, uczestniczy w formacji w grupie „uczniów Jezusa”, a następnie we wspólnocie diakonijnej, podejmując konkretną służbę (diakonię) w „Kościele i świecie”.
Formacja oazowa realizowana jest podczas cotygodniowych spotkań w małych grupach, wspólnotach. Ważnym elementem są też uroczyste Msze święte pierwszoczwartkowe, w których uczestniczy cała oazowa wspólnota parafialna. Dni Wspólnoty przeżywane z innymi parafialnymi wspólnotami mają za zadanie umocnić więź jedności i pokazać powszechność Kościoła. Natomiast spotkania weekendowe, tzw. Oazy Modlitwy pomagają w rozwoju ducha modlitwy. Ukoronowaniem całego roku formacyjnego są wakacyjne piętnastodniowe rekolekcje oazowe przeżywane razem z rówieśnikami według poszczególnych stopni formacji oazowej.

Stopnie formacji oazowej:
Oazy Dzieci Bożych – IV i V klasa szkoły podstawowej
II°Oazy dzieci Bożych – VI klasa szkoły podstawowej
Oazy Nowej Drogi – VII klasa szkoły podstawowej
II°Oazy Nowej Drogi – VIII klasa szkoły podstawowej
Oazy Nowego Życia – młodzież ze szkół ponadpodstawowych
II°Oazy Nowego Życia – młodzież po I° ONŻ
III°Oazy Nowego Życia – młodzież po II° ONŻ

 

Spotkania oazowe w naszej parafii odbywają się:

- w soboty o godz. 11:00