Intencje Mszy świętych w tygodniu od 18 do 25 kwietnia 2021 roku

NIEDZIELA, 18 kwietnia
800
1. + Tadeusz, Zdzisława, Michalinę Maciejczyków
2. + Wandę, Franciszka, Jana Korczów - od Elżbiety Kopeć
1000
Drożanki
1. + Bronisława, Bronisławę, Józefa, Tadeusza Skibów - od rodziny z Drożanek
2. + Janinę, Feliksa Korgulów - od syna z rodziną
1200
w intencji Roberta Faryny (w 50. rocznicę urodzin) - od żony i dzieci
1300
w intencji Ireny i Romana Szymańskich (w 40. rocznicę ślubu) - od dzieci
1700
1. + Mariannę Chamerską (w 13. rocznicę śmierci) - od Anny Chamerskiej
2. w intencji Bogumiły i Ryszarda Kidów (w 35. rocznicę ślubu)
PONIEDZIAŁEK, 19 kwietnia
700
1. gregorianka: + Zofię Piątek
2. + Danutę Jarosz - od Radosława Mularskiego
1800
+ Adama Korcza - od rodziny z Wojsławic
WTOREK,20 kwietnia
700
1. gregorianka: + Zofię Piątek
2. + Katarzynę, Antoniego Winiarskich - od rodziny z Piskornicy
1800
1. + Mariannę Malec - od rodziny z Niemianowic 
2. w intencji Elżbiety i Janusza Krawczyków oraz Bożeny i Elżbiety, o powrót do zdrowia
ŚRODA, 21 kwietnia
700
1. gregorianka: + Zofię Piątek
2. + Mariannę, Stefana Domagałów - od Danuty Mazur
1800
1. + Andrzeja Nowaka, Jana, Bronisławę, Jana Kotalskich - od Wiesławy Nowak
2. w intencji Krzysztofa (w 50. rocznicę urodzin) oraz jego rodziny - od Heleny Ziątek
CZWARTEK, 22 kwietnia
700
1. gregorianka: + Zofię Piątek
2. + Walentego Ciupińskiego - od uczestników pogrzebu
1800
1. + Bogdana Rembisa (w 30. dzień po śmierci) - od żony
2. + Bogdana Rembisa - od Ewy i Marka Skołbaniów
PIĄTEK, 23 kwietnia - św. Wojciecha
700
1. gregorianka: + Zofię Piątek
2. + Władysława Konopskiego - od syna Stanisława
1800
1. + Zofię Wiśniewską - od sąsiadów i przyjaciół
2. + Marka, Stefana, Stanisławę Ciupińskich, Mariusza Zimałkę - od Zofii Zimałki
SOBOTA, 24 kwietnia
700
1. gregorianka: + Zofię Piątek
2. + Józefa Chebdowskiego (w rocznicę śmierci) - od żony i dzieci
1800
1. w intencji Mateusza Skroka (w 18. rocznicę urodzin) - od rodziców i braci
2. + za zmarłych w czyśćcu cierpiących
NIEDZIELA, 25 kwietnia
800
1. + Stanisława, Józefę, Annę, Stanisława Kogutów - od Zofii Machnio
2. w intencji Szymona Krajewskiego (w 6. rocznicę urodzin) - od rodziców
1000
Drożanki
1. + Bogumiłę, Tadeusza Serafinów - od Wojciecha Serafina
2. + Antoninę, Wojciecha, Kazimierza, Rozalię, Ludwika Korczów - od Urszuli Korcz
1200
1. gregorianka: + Zofię Piątek
2. w intencji Bogumiły i Wojciecha Kozłowskich (w 31. rocznicę ślubu)
1700
1. + Mieczysława, Mariannę Kultysów - od córki
2. + Helenę Szpilską (w 2. rocznicę śmierci) - od rodziny z Kuczek-Kolonii