Intencje Mszy świętych w tygodniu od 8 do 15 grudnia 2019 roku

NIEDZIELA, 8 grudnia - Niepokalane Poczęcie NMP
800
1. + Helenę, Stefana Wójcickich, Antoniego, Józefę Wilków - od Kazimiery Wilk
2. + Genowefę, Jana, Stanisława Białasów, Mieczysława, Mariannę Maciąg - od Janusza Białasa
1000
Drożanki
1. w intencji ks. Proboszcza Wiesława (z okazji imienin) - od mieszkańców Drożanek i Kłonowa
2. w intencji Bogumiły Zielonki (w 55 rocznicę urodzin) - od męża i rodziny
1200
1. w intencji ks. Proboszcza Wiesława (z okazji imienin) - od KŻR z Kuczek-Wsi
2. w intencji Janiny Maciejczyk (w 80 rocznicę urodzin)
1600
1. w intencji Wiesławy Nowak (z okazji imienin)
2. + Antoniego, Teresę Borkowskich, Jana Jaskotę - od rodziny z Kuczek-Kolonii
PONIEDZIAŁEK, 9 grudnia
800
1. + Józefa Pioruna - od Ireny Szymańskiej
2. w intencji Daniela Chamerskiego, o szczęśliwą operację - od żony
1000
Drożanki
 
1600
+ Natalię (w 9 rocznicę śmierci), Mariana Wójcickich, Józefa, Jana, Józefę Wierzbickich - od Edwarda Wójcickiego
1700
1. + Stefana, Helenę Wójcickich, Antoniego, Józefę Wilków - od Kazimiery Wilk
2. + Mariusza Senatora - od uczestników pogrzebu
WTOREK, 10 grudnia
800
+ Józefa, Stanisława Podcabów - od Marii Szpilskiej
1000
Drożanki
 
1200
+ Kazimierza Kopyta - od Kazimiery Kopyt
1600
+ Władysława Żaczka - od uczestników pogrzebu
1600
1. + Józefę, Józefa Kowalczyków - od Kazimierza Kowalczyka 
2. + Andrzeja Sajewskiego - od uczestników pogrzebu
ŚRODA, 11 grudnia
700
+ Stanisława, Stanisławę Domagałów - od rodziny z Wojsławic
730
+ Kacpra Jaworskiego - od uczestników pogrzebu
1600
+ Mariusza Senatora - od uczestników pogrzebu
1645
+ Stefana, Janinę, Stanisałwa Sołtysów - od Marianny Wasiak
CZWARTEK, 12 grudnia
700
1. + Andrzeja Sajewskiego - od uczestników pogrzebu
2. + Czesława, Piotra Wańków - od Barbary Winiarskiej
1600
1. + Jana Białasa (w 9 rocznicę śmierci) - od Zofii Białas
2. + Andrzeja Wożyńskiego - od córki Anny z rodziną
PIĄTEK, 13 grudnia - św. Łucji
800
w intencji Marii Białas (w 85 rocznicę urodzin) - od dzieci
1200
+ Andrzeja Sajewskiego - od uczestników pogrzebu
1600
1. + Roberta Siczka (w 1 rocznicę śmierci) - od żony i dzieci
2. + Andrzeja Wożyńskiego - od uczestników pogrzebu
SOBOTA, 14 grudnia - św. Jana od Krzyża
700
+ Roberta Siczka (w 1 rocznicę śmierci) - od rodziny Pająków
1600
+ Władysława Żaczka - od uczestników pogrzebu
NIEDZIELA, 15 grudnia
800
1. + Bronisława Machnio - od Zofii Machnio
2. + Józefę, Franciszka Olczyków - od Anety Wosztyl
1000
Drożanki
+ Stanisławę, Bolesława, Jana Grudniów, Franciszka, Annę Kędziorów - od Zofii Kędzior
1200
1. w intencji Aleksandry Korcz (w 18 rocznicę urodzin) - od rodziców i brata
2. + Władysława Żaczka - od uczestników pogrzebu
1600
1. w intencji Daniela Chamerskiego (w 31 rocznicę urodzin) - od żony i dzieci
2. + Mariusza Senatora - od sołtysów Gminy Jedlnia-Letnisko