Księża


Ksiądz kanonik Wiesław Kudła święcenia kapłańskie przyjął 3 czerwca 1978 roku z rąk Sługi Bożego ks. bpa Piotra Gołębiowskiego. Pracował w parafiach: św. Barbary w Krasnej, bł. Władysława w Gielniowie, św. Bartłomieja w Staszowie, św. Jana Chrzciciela w Radomiu, Świętej Rodziny w Radomiu. 2 września 1999 roku ks. bp Jan Chrapek mianował go proboszczem w naszej parafii.


Ksiądz Michał Pietrzyk święcenia kapłańskie przyjął z rąk ks. bp. Henryka Tomasika 25 maja 2019 roku. Pochodzi z parafii św. Idziego w Suchej. Pracował w parafii św. Mikołaja w Żarnowie. Od 25 sierpnia 2023 roku pracuje w naszej parafii.

Lista księży pełniących funkcję proboszcza w naszej parafii

 1. ks. Paweł Posłuszyński (1899-1900)
 2. ks. Józef Chybowski (1901-1906)
 3. ks. Karol Majewski (1906-1910)
 4. ks. Aleksander Cegłowski (1910-1912)
 5. ks. Wincenty Cybulski (1913-1915)
 6. ks. Stanisław Rodkiewicz (1915-1916)
 7. ks. Tadeusz Malewski (1916-1929)
 8. ks. Adam Łukasiewicz (1929-1949)
 9. ks. Adam Wąs (1949-1956)
 10. ks. Jan Jarosiński (1956-1978)
 11. ks. Czesław Jeromin (1978-1999)
 12. ks. Wiesław Kudła (od 1999)

Księża pochodzący z naszej parafii

 1. bp Paweł Socha
 2. ks. Józef Szpilski
 3. ks. Kazimierz Mąkosa
 4. ks. Sylwester Dętkowski
 5. ks. Leszek Domagała
 6. ks. Jacek Marchewka
 7. + ks. Franciszek Malarczyk
 8. + ks. Stanisław Warchoł
 9. + ks. Władysław Krawczyk
 10. + ks. Jan Grabowski
 11. + ks. Jan Matejek
 12. + ks. Stanisław Marek
 13. + ks. Stanisław Molendowski
 14. + ks. Tadeusz Molendowski
 15. + ks. Jan Socha
 16. + ks. Zygmunt Jaroszek